Nieruchomości na sprzedaż

Sprzedaż młotek na klawiaturze

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– nieruchomość rolną położoną w obrębie Siomki, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 62/2 (o powierzchni 0,59 ha) i 69/2 (o powierzchni 1,10 ha) – sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego;
– lokal mieszkalny nr 59 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 21 w Woli Krzysztoporskiej – sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Przedmiotowe nieruchomości zastały opisane w wykazach, które zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, a także zamieszczone na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 72.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie nr 32-22 665 KB 90
2 pdf Zarządzenie nr 33-22 604 KB 86