Olimpiada rolnicza w Bujnach

uczestnicy, organizatorzy olimpiady i zaproszeni goście

„W tym się polu dobrze rodzi, po którym gospodarz chodzi…” – pod takich hasłem odbyła się XL Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. Jej powiatowy etap zorganizowano 3 lutego 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach.

Wszystkich uczestników wraz z dyrektorami i nauczycielami szkół oraz sponsorów powitała dyrektor szkoły Mirosława Kaczmarek-Michalak, życząc powodzenia podczas zmagań. Podkreśliła również, jak ważne jest rolnictwo w gospodarce kraju.
Do zmagań podczas olimpiady zgłosiło się 38 uczniów ze szkół z Czarnocina, Wolborza, Bujen, Sulejowa oraz Szydłowa. Uczestnicy rywalizowali ze znajomości wiedzy z następujących działów: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii; ekonomika i zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podium olimpiady zajęli uczniowie klasy IV technikum rolniczego Zespołu Szkół CKZ w Bujnach: I miejsce Przemysław Michalak, II miejsce Kacper Lenart.
– Serdeczne podziękowania dla władz lokalnych za ufundowanie nagród oraz obecność, na czele ze starostą powiatu piotrkowskiego panem Piotrem Wojtysiakiem oraz zastępcą wójta gminy Wola Krzysztoporska panem Mieczysławem Warszadą – mówi dyrektor szkoły Mirosława Kaczmarek-Michalak. – Podziękowania należą się również wszystkim sponsorom: firmie Euro Veg Kamil Krasoń oraz firmie AGRO Kocięba. Ogromne podziękowania za wsparcie również dla pani Barbary Zimnej – kierownik KRUS w Piotrkowie Trybunalskim. Gratulujemy wszystkim uczestnikom XL Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Następny etap to finał wojewódzki w Lututowie. Społeczność szkolna trzyma mocno kciuki za swoich przedstawicieli – dodała dyrektor szkoły.
Organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej Wici na czele z prezesem Związku Bartłomiejem Masiarkiem.

Fot. ZS CKZ Bujny