OSP Bogdanów przejmuje orkiestrę

Kończą się strażackie spotkania sprawozdawczo-wyborcze w gminie Wola Krzysztoporska. O czym rozmawiali druhowie z Bogdanowa?

W Bogdanowie obyło się bez zmian w zarządzie. Natomiast druhowie rozmawiali o funkcjonowaniu strażackiej orkiestry dętej. Jedną z głównych uchwał była właśnie ta dotycząca regulaminu działania orkiestry, jej struktury i zasad finansowania.
A wyglądać to będzie tak, że Gminny Ośrodek Kultury, pod którego patronatem dotąd pracowała orkiestra, przekaże fundusze na jej funkcjonowanie jednostce OSP w Bogdanowie. Członkowie orkiestry złożą deklaracje przystąpienia do OSP, a gmina kupi dla nich mundury i będzie ponosić koszty związane z zakupem i konserwacją instrumentów.
Podczas spotkania druhowie z Bogdanowa zgłaszali też potrzebę zakupu umundurowania dla nowo powstałej młodzieżowej drużyny pożarniczej, jak też mundurów dla pozostałych strażaków. Ze swej strony z kolei zadeklarowali wymianę okien i wykonanie malowania w garażu. Przyjęli również plan pracy na najbliższy rok.