OSP Krężna ma już 100 lat

Poczet flagowy ze sztandarzem maszeruje przed strażakami

Od stu lat pomagają, ratują, dbają o bezpieczeństwo. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Krężnej 26 czerwca 2022 r. świętowała stulecie istnienia.

Uroczystości rozpoczął przemarsz strażaków reprezentujących wszystkie gminne jednostki prowadzone przez orkiestrę dętą z Milejowa w kierunku kościoła w Woli Krzysztoporskiej, gdzie odbyła się msza święta dziękczynna w intencji strażaków. Już na placu przy OSP Krężna dowódca uroczystości dh Robert Cieślik, wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP złożył meldunek prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druhowi Tadeuszowi Karczowi o gotowości pododdziałów z terenu gminy Wola Krzysztoporska do uroczystych obchodów z okazji stulecia OSP w Krężnej.
W imieniu prezesa OSP Krężna druha Patryka Siły, gospodarza uroczystości, przybyłych gości przywitali prowadzący druhowie Tomasz Zaor i Kacper Gąsior.
Druhowie uroczyście odczytali protokół założenia jednostki OSP Krężna z 1922 r. i przypomnieli jej historię. W tej chwili jednostka liczy 42 druhów, aktywnych 34, wspierających 8.
Jednostka OSP w Krężnej za 100-letni wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej została następnie odznaczona złotym znakiem związku. Akt nadania odczytał prezesa Zarządu Gminnego ZOSP dh Wojciech Kamiński, natomiast odznaczenie wręczył prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz Karcz w asyście prezesa OSP w Krężnej dha Patryka Siły.
Nie zabrakło też odznaczeń dla zasłużonych strażaków.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego odznaczeni zostali:
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:
– dh Bogumił Zaor.
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
– dh Tomasz Zaor,
– dh Marcin Ryszpan,
– dh Witold Kałużny.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
– dh Radosław Knopik,
– dh Damian Balcerzyk,
– dh Dawid Adamski.

Na koniec życzenia strażakom złożyli przybyli goście, wśród których znaleźli się m.in.: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Tadeusz Karcz, komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Paweł Dela, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Wojciech Kamiński, poseł na sejm RP Grzegorz Lorek, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Piotrkowskiego Robert Pielużek i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który otrzymał od strażaków specjalne wyróżnienie za pomoc i wsparcie na rzecz OSP w Krężnej.
Jubileuszowe obchody zakończyła uroczysta defilada pododdziałów, a później wspólna biesiada.

HISTORIA OSP KRĘŻNA

Protokół założenia Ochotniczej Straży Pożarnej wsi Krężna Gmina Krzyżanów pow. Piotrków Trybunalski.
Miejsce postoju Krężna
Dzień miesiąc rok: 15 marca 1922 r.
Skład Zarządu:
Naczelnik Stanisław Kołaciński
Prezes Józef Krzaczyński
Wiceprezes Stanisław Mielczarek
Skarbnik Józef Grelowski
Gospodarz Józef Lalek
Sekretarz Stanisław Miler
Rok utworzenia funkcji w zarządzie 1922 r.
Pieczątka: STRAŻ OGNIOWA OCHOTNICZA KRĘŻNA oraz podpisy zarządu.

Kopię tego protokołu można obejrzeć w gablotkach przed strażnicą OSP Krężna.

Jednostka OSP Krężna została założona 15.03.1922 roku. Powstała ona z inicjatywy Stanisława Kołacińskiego, który objął funkcję naczelnika jednostki. Prezesem został Józef Krzaczyński, skarbnikiem Józef Grelowski, a gospodarzem Józef Lalek.
W tym samym roku Zarząd wystąpił do miejscowych mieszkańców z prośbą o pomoc w budowie drewnianej strażnicy. Wspólnymi siłami, dzięki ofiarności druhów i mieszkańców powstała strażnica, która była miejscem spotkań i wszelkich imprez mieszkańców wsi Krężna i ościennych miejscowości.
Prężnie działający Zarząd w pierwszych latach działalności wzbogacił się o wóz konny, dwa beczkowozy i pompę ręczną, która zachowała się do dziś.
Sygnałem oznaczającym pożar był wówczas dźwięk trąbki. Jednostka działała coraz prężniej, a druhowie zawsze wyróżniali się odwagą i bystrością. Tak było do 1939 roku. Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój jednostki, ponieważ większość druhów została powołana do walki z hitlerowskim najeźdźcą i Sowietami.
Po wyzwoleniu jednostka wznowiła legalną działalność, którą uaktywnił ówczesny naczelnik Jan Kałużny.
W latach 50. do Zarządu i jednocześnie na prezesa wybrano Cyryla Stefaniaka. W tym okresie na pierwszych zawodach powiatowych jednostka zajęła pierwsze miejsce, otrzymując w nagrodę motopompę. Dzięki zdobytej nagrodzie jednostka podniosła gotowość bojową i przyciągnęła młodzież w swe szeregi. Owocem współpracy zarządu OSP z mieszkańcami była rozbudowa zbiornika wodnego i pomoc przy elektryfikacji wsi.
Nie ustając w działaniach, zarząd, w skład którego wchodzili: Cyryl Stefaniak, Józef Wieczorek, Stanisław Wieczorek, Józef Alberciak i Stanisław Książęk, utworzył komitet budowy nowej strażnicy. Poprzednia, drewniana służyła 41 lat. Pierwsze prace murowanej strażnicy rozpoczęto w 1963 roku, a oddano do użytku w 1966 roku. W pracach tych bardzo dużą pomoc i ofiarność okazała miejscowa ludność, a zaangażowaniem wyróżniali się: Cyryl Stefaniak, Wacław Płosa, Stanisław Wieczorek, Józef Alberciak, Marian Mielczarek, Leon Mielczarek, Stanisław Kupisz, Franciszek Knopik, Józef Książek i Stefan Książek. Nowo powstała remiza była wizytówką wsi Krężna i gminy Wola Krzysztoporska.
Dochody z zabaw i wesel organizowanych w sali zostały wykorzystane do zagospodarowania placu ćwiczeń i wykonania elewacji zewnętrznej.
W roku 1976 jednostka wzbogaciła się o pierwszy wóz bojowy marki Star 20.
Na owe czasy był on wizytówką strażnicy. Posiadając taki wóz, jednostka była dysponowana w coraz to odleglejsze miejscowości gminy. Odwagą i bojowością zyskała sobie uznanie w oczach mieszkańców gminy i szacunek w Państwowej Straży Pożarnej.
Wóz służył druhom do 1984 roku i został oddany do kasacji, a w zamian przyznano samochód marki Żuk.
W 1988 roku wykonano nową elewację budynku, powołano do życia drużynę młodzieżową, która przyniosła dużo radości, zdobywając dwukrotnie pierwsze miejsca na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Tuszynie i Ręcznie.
W tym samym roku Zarząd, który tworzyli: prezes Adam Famulski, naczelnik Mieczysław Bąkowski, skarbnik Roman Zaor, wystąpił z propozycją zorganizowania 70-lecia jednostki.
W związku z tą uroczystością społeczeństwo wsi Krężnej, Krężnej Kolonii i częściowo Gąsek ufundowało sztandar strażacki.
W 1993 roku w jednostce nastąpiła wymiana samochodu. Samochód marki Żuk został wymieniony na stara 244, który był na stanie WZPB „Organika”.
W1996 roku do Zarządu weszli: prezes Kazimierz Sokołowski, naczelnik Robert Cieślik i skarbnik Roman Zaor. Na zebraniach strażackich i w porozumieniu z Urzędem Gminy podjęto decyzję o rozbudowie strażnicy, która trwała od 1996 do 2002 roku. Dobudowana została południowa część strażnicy. Od tego czasu systematycznie poprawiany był wygląd estetyczny wewnątrz strażnicy.
W 2005 roku samochód marki Star 244 został oddany do kasacji, a jednostka pozyskała samochód marki Ford Transit, który służył jednostce do 2007 r.
Środki na zakup tego samochodu pozyskiwane były z: funduszu ochrony środowiska, Urzędu Gminy, a 25tys. zł pozyskano dzięki ówczesnemu posłowi Bogdanowi Bujakowi.
W 2006 roku do zarządu weszli: prezes Robert Cieślik, naczelnik Tomasz Dymus i skarbnik Adam Famulski.
W 2007 roku samochód Ford został przekazany jednostce OSP z Bujen, a jednostka z Krężnej pozyskała stara 266 z OSP Wola Krzysztoporska.
W 2012 roku został zorganizowany jubileusz 90-lecia jednostki, wymieniona została stolarka okienna, drzwi wejściowe i garażowe, a także zostało wykonane ocieplenie i elewacja.
W 2016 roku do Zarządu weszli: prezes Patryk Siła, naczelnik Witold Kałużny i skarbnik Damian Ryszpand.
W 2017 r. zostało wymienione centralne ogrzewanie w strażnicy. W 2021 r. zostały wymienione drzwi do garażu.
W 2022 r. do Zarządu weszli: prezes Patryk Siła, naczelnik Krystian Cieślik i skarbnik Mateusz Próba.
Obecnie jednostka liczy 42 druhów – aktywnych 34, wspierających 8.

Na zdjęciach strażacy podczas uroczystości jubileuszowych – mszy świętej, przemarszu, wręczania odznaczeń i defilady oraz zaproszeni goście podczas przemówień.

Fot. Mariola Ambrozik