OSP Parzniewice chce do krajowego systemu

Decyzja o tym, żeby zacząć starania o przystąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, była jednym z najważniejszych punktów zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Parzniewice (gmina Wola Krzysztoporska).

Podstawowy skład zarządu jednostki pozostał bez zmian ale podjęto – jak mówiono podczas spotkania – historyczną uchwałę o rozpoczęciu procedury wprowadzania jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Fakt gotowości finansowania jednostki w tym zakresie potwierdził wójt gminy Roman Drozdek. Poinformował też druhów, że rozpoczął w tej sprawie rozmowy z komendantem miejskim PSP w Piotrkowie Trybunalskim. W związku z tym nakreślono kierunki działań dla jednostki i zwrócono uwagę na potrzebę szerokich szkoleń dla druhów, które wynikają z wymogów KSRG. A wymagania dotyczą m.in. liczby strażaków – minimum 12 przeszkolonych w zakresie „strażak – ratownik”, 2 dowódców, minimum 2 kierowców, 4 strażaków przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego, 4 – z ratownictwa technicznego, 4 – przeszkolonych do kierowania ruchem i 2 – do obsługi lądowiska dla śmigłowców. Ponadto konieczne będzie wyposażenie w dodatkowy sprzęt.
W OSP Parzniewice powołano także kronikarza, którym został Tomasz Witkowski. Zaprezentował on bardzo profesjonalnie prowadzoną kronikę jednostki.
W jednostce planuje się również powołanie młodzieżowej drużyny pożarniczej.