OSP Parzniewice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Jednostka OSP z Parzniewic (gm. Wola Krzysztoporska) oficjalnie włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 11 marca odbyły się strażackie uroczystości z udziałem zaproszonych gości, posłów, samorządowców i mieszkańców.

Przypomnijmy, że procedurę prowadzącą do włączenia OSP Parzniewice do KSRG rozpoczęto już w 2015 r. Strażacy zaczęli wtedy dodatkowe szkolenia, zakupy brakującego sprzętu, remont samochodu (który w 2017 r. zamienili na nowszy, przekazany przez OSP Wola Krzysztoporska). Po dwóch latach starań, 15 grudnia 2017 r. rozkazem komendanta głównego PSP jednostka włączona została do KSRG. Z tej okazji w niedzielę (11 marca 2018) w intencji strażaków ks. Antoni Góra odprawił okolicznościową mszę świętą i… zaskoczył druhów z Parzniewic prezentem – strażackim hełmem od przyjaciół z Houston w Teksasie.
Po mszy przed strażnicą OSP w Parzniewicach odbył się uroczysty apel, podczas którego odczytano rozkaz komendanta głównego o włączeniu tej 111-letniej jednostki do KSRG. Tym samym stała się ona 26. jednostką z powiatu piotrkowskiego, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (w całym województwie jest ich 328). Mówił o tym, gratulując strażakom z Parzniewic, st. bryg. Jarosław Wlazłowski, komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. – Od dziś jesteście pełnoprawnym podmiotem w KSRG. A to bardzo ważne, bo zdarzeń jest coraz więcej – w 2017 w województwie łódzkim odnotowano ich 38.256. Ważne jest więc, by tych rąk do pracy, do służby społeczeństwu było jak najwięcej. (…) Bez wsparcia druhów ochotników zawodowi strażacy nie byliby w stanie na tak wysokim poziomie utrzymać stanu bezpieczeństwa. A my – jako Państwowa Straż Pożarna obiecujemy, że będziemy was wspierać w kwestiach finansowych, szkoleniowych, bo tak naprawdę mamy wspólny cel, który nazywa się bezpieczeństwo mieszkańców – mówił komendant Wlazłowski.
Warto dodać, że jednostka funkcjonuje w pobliżu jednej z najruchliwszych dróg w kraju – DK 1, dlatego decyzja o włączeniu jej do systemu jest w pełni uzasadniona.
Podkreślał to również wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Od kilkunastu lat zabiegaliśmy o to, żeby wzmocnić w zakresie bezpieczeństwa południową część gminy. Trud się opłacił, a trzeba było wykazać wielkie zaangażowanie, trzeba było również zainwestować, ale najważniejsza była wasza determinacja, wasza wola przyjęcia tych ogromnych obowiązków – mówił, zwracając się do druhów. – To wszystko sprawiło, że dziś możemy cieszyć się tym szczęśliwym finałem.
Strażakom gratulował także generał Tadeusz Karcz, wiceprezes wojewódzki i prezes powiatowy OSP. – Cieszę się, że jednostka z Parzniewic znalazła się w elitarnym gronie KSRG. To świadczy o tym, że jesteście bardzo dobrze wyposażeni i wyszkoleni. Ale obecność w systemie to nie tylko zaszczyt, lecz i obowiązki. Zawsze podczas uroczystości powtarzam, że można brać przykład z gminy Wola Krzysztoporska, bo baza lokalowa i sprzętowa na terenie tej gminy jest wzorcowa.
Strażakom gratulowali m.in. również: przedstawiciele PSP, poseł Grzegorz Wojciechowski (który szczególną uwagę zwrócił na najmłodszych druhów – czyli Młodzieżową Drużynę Pożarniczą), czy będący honorowym członkiem OSP Parzniewice płk Krzysztof Jewgiejuk.
Wielkiej radości, ale i poczucia odpowiedzialności nie kryli też sami druhowie, których w parzniewickiej jednostce służy obecnie 34. – W ubiegłym roku podjęliśmy ponad 20 interwencji, gasiliśmy m.in. pożary lasów, a także pomagaliśmy przy wypadkach na DK 1. Na każdego w naszej OSP można liczyć – mówił dh Henryk Gręda, prezes OSP w Parzniewicach.
Dodajmy, że OSP Parzniewice jest trzecią jednostką z terenu gminy (po Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej), którą włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Fot. Anna Wiktorowicz