OSP Stradzew dopiero się organizuje

W Stradzewie (gmina Wola Krzysztoporska) organizuje się nowa jednostka OSP.

W marcu odbyło się tu pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem nowej – szesnastej jednostki OSP na terenie gminy Wola Krzysztoporska został Krzysztof Kaczmarek (jednocześnie sołtys wsi), naczelnikiem – Adrian Dukat, wiceprezesem – Grzegorz Chojwa, sekretarzem – Paulina Pilarczyk, a skarbnikiem Rafał Sangorski.
Ochotnicy rozmawiali o tym, że jednostka jest dopiero na początku swojej drogi – brak jej jakiegokolwiek sprzętu, strażnicy, umundurowania i przeszkolenia strażaków. Druhowie zgłaszali pod adresem prezesa Zarządu Gminnego OSP, wójta i przewodniczącej Rady Gminy potrzeby na najbliższy okres. Wójt gminy Roman Drozdek poinformował z kolei druhów, że do 2020 r. ze względu na tzw. trwałość projektu (modernizacja Domu Ludowego w Stradzewie) nie ma możliwości przeróbek tego obiektu na potrzeby strażaków.
Dodajmy, że w tej chwili do jednostki należy 19 osób.