OSP Woźniki ma 110 lat i… nowy wóz

Okazji do świętowania nie brakowało! 110-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach połączono z uroczystym przekazaniem jednostce nowego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczysta msza, defilada jednostek z całej gminy Wola Krzysztoporska, gratulacje i życzenia ze strony władz samorządowych, parlamentarzystów i zaproszonych gości, a później wspólne świętowanie – to wszystko działo się 11 października w Woźnikach.

– 110. rocznica powstania OSP w Woźnikach oraz przekazanie na rzecz jednostki samochodu ratowniczo-gaśniczego to szczególna okazja, aby podziękować za trud strażackiej służby. Drodzy druhowie! Ratujecie dobytek i życie ludzkie, często narażając własne. Dziś staje przed wami ten, który obiecywał i… dotrzymał słowa. Niech nowy samochód pożarniczy dobrze służy kolejnym pokoleniom druhów ochotników. Melduję wykonanie zadania! – mówił podczas uroczystości wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek i dziękował jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego pojazdu dla jednostki – Radzie Gminy, która jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie, a także Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentowanemu przez wiceprezesa Andrzeja Czaplę, który dofinansował zakup.
Strażakom pięknego jubileuszu i nowego wozu gratulowała też przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Maria Głowacka. – Odwaga oraz troska o drugiego człowieka zawsze cechowały strażaków. Ta postawa nie zmieniła się od pokoleń. Drodzy druhowie, wasza gotowość do niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje, zasługuje na najwyższy szacunek! W imieniu lokalnej społeczności, której od lat wiernie służycie, a której jestem wyrazicielem, chcę dziś podziękować za ten trud! – mówiła.
Strażakom gratulowali też m.in. obecni na uroczystości europoseł Janusz Wojciechowski i Tadeusz Karcz – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie i Grzegorz Konecki, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej.
Sami zaś strażacy cieszyli się nie tylko z tak zacnego jubileuszu, ale i nowego wozu. Tym bardziej, że ich stary star miał już 41 lat. Ten nowy to doskonale wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Atego. Nowy wóz strażacki kosztował 629.964 zł. Jego zakup dofinansował WFOŚiGW w Łodzi kwotą 250 tys. zł.
Niespodziankę, o której powiedziała radna Małgorzata Gniewaszewska, sprawili też strażakom sami mieszkańcy Woźnik i Woźnik Kolonii, fundując z okazji jubileuszu pamiątkową tablicę, a także folder, w którym przypomniano historię OSP Woźniki. A ta sięga aż 1905 r., kiedy to dziedzic lokalnego majątku ziemskiego Moraczewski zorganizował we dworze siedzibę straży ogniowej. Jej wyposażenie stanowiło wówczas konne urządzenie na żelaznych kołach napędzane ręcznie, które do dziś przechowywane jest pieczołowicie przez kolejne pokolenia strażaków.
Wypada więc raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy tworzyli historię OSP Woźniki, ale też obecnemu Zarządowi w składzie: prezes Czesław Małecki, naczelnik Marcin Piekarski, sekretarz Tomasz Dróżdż, skarbnik Marian Gajda.
Wyrazem wdzięczności dla strażaków były też nadane odznaczenia i medale.
Za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni złotym medalem druhowie: Jan Kauc i Marian Hojwa; srebrnym medalem: Rafał Gajda, Marcin Piekarski, Paweł Gajda, Sylwester Filipczak, Radosław Kowalewski, Stanisław Chojwa, Marek Ogrodnik; brązowym medalem: Dariusz Adamus, Jan Czubała, Radosław Rusek.
Odznaką wzorowego strażaka oraz za wysługę lat odznaczeni zostali druhowie: Dariusz Grabowiecki, Tomasz Dróżdż, Dariusz Gniewaszewski, Karol Gniewaszewski, Konrad Radziszewski, Sylwester Hojwa, Piotr Sudra, Grzegorz Sudra, Dawid Cieślak, Dariusz Gajda, Krzysztof Mazerant, Bartłomiej Majewski, Jarosław Bzik, Piotr Roksela.
Wyróżnienie specjalne wójta gminy Roma Drozdka otrzymał także druh Marek Białas z jednostki w Woźnikach za ponad 30 lat strażackiego stażu, w tym 28 lat na stanowisku kierowcy-konserwatora.