Ostatnia sesja w starym składzie

Niemal pół tysiąca uchwał podjęła podczas czterech lat kończąca pracę Rada Gminy Wola Krzysztoporska kadencji 2014 – 2018. Część radnych żegna się z samorządem, pozostali będą podejmować najważniejsze dla gminy decyzje przez kolejnych 5 lat. 8 listopada odbyła się ostatnia sesja w starym składzie.

Były podziękowania, kwiaty, wzruszenia, bo samorządowej pracy niektórzy radni poświęcili kilkanaście lat.
– To były kolejne bardzo dobre 4 lata dla naszej gminy – mówił, dziękując, wójt Roman Drozdek. – Śmiało mogę powiedzieć, że współpraca z Państwem była bardzo owocna, a podejmowane decyzje odpowiedzialne i wychodzące na wprost oczekiwaniom mieszkańców.
Radni z kolei dziękowali za dobrą współpracę wójtowi Romanowi Drozdkowi, jego zastępcy Mieczysławowi Warszadzie, skarbnikowi gminy Wiesławowi Jagielle, sekretarzowi gminy Dominikowi Ambrozikowi oraz obsługującej Radę Gminy Monice Rudzkiej z UG.
Przypomnijmy, że radni podczas ostatnich 4 lat obradowali podczas 46 sesji i podjęli podczas nich aż 453 uchwały, wcześniej konsultując je na posiedzeniach komisji RG. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego obradowała i wnosiła swoje uwagi aż 49 razy, podobnie jak Komisja Rewizyjna, Komisja Samorządowa, Oświaty i Kultury i Sportu – 46 razy, a Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego – 33 razy.

Z pracą w Radzie Gminy żegnało się 8 radnych: przewodnicząca Maria Głowacka (po 4 kadencjach), która obiecała jednak wciąż angażować się w sprawy społeczne chociażby poprzez współdziałanie z KGW, którym od lat przewodniczy, Barbara Torchalska (po 2 kadencjach), Jerzy Krzesiński (po 7 kadencjach!!!), Ryszard Olejnik (po 4 kadencjach) i po 1 kadencji: Monika Czarczyńska, Feliks Gałkowski, Julia Karlińska i Marcin Olejnik.
Na kolejnych 5 lat w Radzie Gminy pozostają: Michał Gaworczyk, Beata Gawryszczak, Małgorzata Gniewaszewska, Grzegorz Konecki, Edyta Michalak, Dariusz Pytka, Beata Wieczorek.