Oświadczenie zamiast wniosku o płatność! Upływa termin!

Biuro Powiatowe ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że termin na złożenie Oświadczenia o braku zmian w kampanii 2018 upływa w dniu 14 marca.

Oświadczenie może złożyć rolnik, który:
w 2017 r. ubiegał się wyłącznie o:
• jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową,
• płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
• płatność do owiec, płatność do kóz,
• płatność niezwiązaną do tytoniu,
• płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
• wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
• premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

w 2017 r. nie ubiegał się o przyznanie:
• płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
• płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
• płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
• płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
• zadeklarował we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
• potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
• chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności, co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Uwaga W przypadku, gdy w 2017 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2018 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2018, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

Od 2018 roku , zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych składa się elektronicznie.
Od 15 marca możliwe będzie złożenie wniosku drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto.
W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:
• swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
• kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).
Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia).
Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPIus w marcu 2018 konta mogą być tworzone tylko w aplikacji eWniosek.