Oszczędzamy i inwestujemy

Nowoczesny kompleks bidynków, siłownia zewnętrzna

Gmina Wola Krzysztoporska znalazła się na piątym miejscu w województwie łódzkim spośród 132 gmin wiejskich jeśli chodzi o wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej za rok 2020 – tak wynika z raportu opracowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Łodzi. To zdecydowanie najlepszy wynik w powiecie piotrkowskim i doskonały w całym województwie, gdzie wyprzedzają nas tylko tzw. gminy górnicze i te zlokalizowane wokół Łodzi. Co to jest nadwyżka operacyjna i dlaczego jest tak ważna dla rozwoju gminy?

Komleks nowoczesnych budynków; na pierwszym planie plac zabaw ze zjeżdżalniąNadwyżka operacyjna to główny wskaźnik „poziomu bezpieczeństwa finansowego” samorządów lokalnych. Oznacza dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w danym roku w gminie. Można powiedzieć, że im większa nadwyżka, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w wyniku negatywnych czynników zewnętrznych (co tak ważne w niepewnych, pandemicznych czasach).

Ale też niezwykle ważny, jeśli nie najważniejszy jest fakt, że nadwyżka operacyjna:
– pozwala realizować inwestycje na wysokim poziomie („potencjał inwestycyjny gminy”),
– daje możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych (europejskich i krajowych), zapewniając wkład własny;
– potrzebna jest do spłacania zadłużenia.

W roku 2020 gmina Wola Krzysztoporska wypracowała nadwyżkę operacyjną w rekordowej wysokości 10.590.505 zł, realizując jednocześnie inwestycje za ponad 10 mln zł i utrzymując w ryzach zadłużenie. To najlepszy wynik w całym powiecie piotrkowskim i piąty w województwie łódzkim – tu wyprzedziły nas tylko „górnicze gminy” Kleszczów i Szczerców oraz sąsiadujące z Łodzią Zgierz (gmina wiejska) i Ksawerów.

Sytuacja finansowa wydaje się naprawdę dobra. Wypracowana w gminie Wola Krzysztoporska nadwyżka operacyjna pozwoliła na kolejne inwestycje w 2021 r. A przeznaczyliśmy na nie w budżecie prawie 14,5 mln zł, dzięki czemu udało się zaplanować wykonanie m.in.: kompleksu budynków komunalnych w Woli Krzysztoporskiej, rozbudowy DL w Gomulinie i zagospodarowania terenu wokół niego, parkingu w Bujnach, placu zabaw i siłowni w Stradzewie, termomodernizacji budynków gminnych w Parzniewicach, Gomulinie i Jeżowie, drogi w Kacprowie, dachu na budynku w Woli Krzysztoporskiej i przebudowy kotłowni Domu Ludowego przy tutejszej OSP czy zakup maszyn do utrzymania dróg. Taki mniejszych i większych inwestycji w budżecie 2021 znalazło się aż 43.

Wójt Roman Drozdek siedzi przy biurku z dokumentamiRoman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Dbałość o oszczędne wydatkowanie środków publicznych, w szczególności w zakresie wydatków bieżących, to obowiązek każdego samorządu. Jak pokazuje analiza RIO w Łodzi, samorząd gminy Wola Krzysztoporska obowiązek ten realizuje należycie. Ograniczenie wydatków bieżących w proporcji do tzw. dochodów bieżących zwiększa pulę środków finansowych na zadania inwestycyjne, a te z kolei maja olbrzymi wpływ na wzrost dochodów budżetu oraz tempo rozwoju naszej wspólnoty. Nadwyżka operacyjne w kwocie ponad 10,5 mln zł wypracowana w 2020 r. jest rekordowa. Jest to powód do dużej satysfakcji i radości, ponieważ z jednej strony jest to miara i ocena dobrego zarządzania, a z drugiej strony zachęta i jeszcze większa determinacja do dalszych podobnych działań w przyszłości.