Otwarcie ekopracowani w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej

W dniu 14 XI 2014 roku w Gimnazjum odbyło się otwarcie nowopowstałej ekopracowni. Projekt pn.  „Moja wymarzona ekopracownia” polegał na modernizacji i wyposażeniu istniejącej już pracowni biologicznej w pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny, meble i kwiaty.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:
– Wiceprezes WFOŚiGW w Łodzi pan  Andrzej Czapla,
– Wójt Gminy Roman Drozdek,
– Ks. proboszcz Janusz Chylewski,
– przedstawiciele Urzędu Gminy,
– przedstawiciele rodziców i młodzieży.
Gości powitał pan dyrektor Zbigniew Ziemba. Następnie odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi oraz  dokonane przez proboszcza tutejszej parafii poświęcenia nowej pracowni. W części artystycznej pt. „Pamiętajmy o ogrodach” zaprezentowanej przez młodzież szkolną  podkreślono rolę ekologii we współczesnym świecie.zsg_wola_20141a
Program edukacyjny oraz projekt do konkursu opracowała nauczycielka biologii Joanna Szulc. Całkowity  koszt projektu wyniósł  43 293,93 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW to kwota 39 500,00 zł. Pozostałe środki wyłożyła Gmina Wola Krzysztoporska.  Pracownia zyskała nowoczesne wyposażenie. Na uwagę zasługują m. in.: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, komputer, wizualizer oraz mikroskopy, akwarium z rybkami oraz wiele okazów roślin również egzotycznych. Dyrektor Zbigniew Ziemba, dziękując za wsparcie finansowe WFOŚiGW w Łodzi i Gminie Wola Krzysztoporska, wyraził  nadzieję, że pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.