Otwarcie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gomulinie

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie  dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!   Jan Paweł II (1999 r. – Zamość) – to motto uroczystości otwarcia  ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gomulinie w dniu 20.10.2014 r.
Szkoła jest laureatem konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach którego wyposażono ekopracownię.

Wartość całkowita zadania  –  42 546,28 zł.
Dotacja WFOŚ i GW w Łodzi – 31 435,00 ZŁ.
Udział własny – Gminy  Wola Krzysztoporskia – 11 111,28 zł.

W ramach zadania zakupiono: meble, sprzęt multimedialny i piękne pomoce dydaktyczne – komplet pozwalający na realizację podstawy programowej z przyrody. Natomiast rodzice wykonali prace remontowo-naprawcze i odnowili pomieszczenie pracowni. Honorowym gościem uroczystości był wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  Andrzej Czapla, który wspólnie z Wójtem Gminy Romanem Drozdkiem dokonali przecięcia wstęgi.