„Pakiet dla średnich miast” poszerzony o gminy ościenne

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach strategicznego projektu, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pn. „Pakiet dla średnich miast”.

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków dla trwałego i stabilnego rozwoju przedsiębiorczości w miastach, w tym sektora małych i średnich firm. W tym oku rozszerzony został zasięg naboru na projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich).
Nabór wniosków rozpocznie się 29 maja i potrwa do 31 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje związane z zasadami naboru dostępne są na stronie internetowej www.miir.gov.pl/rozwoj-miast (w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku”).