„Nie palę, nie piję, zdrowo żyję”

Pod takim hasłem w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się 18 grudnia 2017 r. podsumowanie konkursu literackiego i plastycznego o tematyce profilaktycznej organizowanego corocznie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

– Celem konkursu było przybliżenie młodzieży aspektów zdrowotnych, moralnych i społecznych nt. używek oraz sposobu rozwiązywania związanych z nimi problemów; uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu oraz innych używek w wieku młodzieńczym i przez dorosłych, wskazanie sposobów „trzeźwego” spędzania wolnego czasu oraz właściwych wzorów, a także szerokie włączenie dzieci i młodzieży w akcję profilaktyczną na terenie gminy – mówi Marta Kopacka z GKRPA.
Swój udział w konkursie zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Wpłynęło 38 prac plastycznych oraz 24 prace literackie. Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie akcesoriów sportowych. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Każda szkoła biorąca udział w konkursie dostała pamiątkowy dyplom oraz piłkę, a nagrody wręczał sekretarz gminy Wola Krzysztoporska Dominik Ambrozik.

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Wola Krzysztoporska, z podziałem na trzy grupy wiekowe. Oto najlepsi spośród nich:

Laureaci konkursu plastycznego – I grupa (uczniowie klas I – III szkół podstawowych) – „Mój świat bez alkoholu”
I miejsce – Krzysztof Stasiak kl. III, SP im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
II miejsce – Martyna Michalak kl. III, SP w Parzniewicach
III miejsce – Zofia Murat kl. III c, SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
Wyróżnienie – Patryk Nowakowski kl. III, SP w Krzyżanowie

Laureaci konkursu plastycznego – II grupa (uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych) – „Bądź sobą, nie pij alkoholu”
I miejsce – Aleksandra Kaczor kl. IV, SP im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
II miejsce – Sandra Bujacz kl. IV b, SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
III miejsce – Julia Rydzyńska kl. V b, SP im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej
Wyróżnienie – Paweł Dobrzyński kl. VI a, SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie

Laureaci konkursu plastycznego – III grupa (uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II – III gimnazjum) – „Uzależnieniom mówimy STOP”
I miejsce – Zuzanna Mazerant kl. II b Gim., SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
II miejsce – Emilia Blonka kl. III d Gim., SP im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej
III miejsce – Ewelina Gawłowska kl. VII, SP w Parzniewicach
Wyróżnienie – Martyna Balczukiewicz kl. III b Gim., SP im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej

Laureaci konkursu literackiego:
II grupa wiekowa:
1. „Tato/mamo nie pij” – list do ojca/matki alkoholika.
2. Alkoholizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka. Dlaczego?

I miejsce – Julia Stańczak kl. V, SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
II miejsce – Marcel Blaźniak kl. V b, SP im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej
III miejsce – Katarzyna Sawicka kl. VI, SP w Parzniewicach
Wyróżnienie: Patrycja Ceglarek kl. VI b, SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie

III grupa wiekowa:
1. Wkrótce będziemy dorośli. Jakie doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu wniesiemy we własne życie? Zbiór refleksji.
2. Co to znaczy być wolnym? Rozwiń odpowiedź, odnosząc ją głównie do problemu uzależnienia /alkohol, dopalacze/.

I miejsce – Angelika Malicka kl. II a Gim., SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
II miejsce – Zuzanna Szafrańska kl. VII, SP im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach
III miejsce – Agata Członka kl. VII, SP im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
Wyróżnienie – Anna Jarek kl. III Gim., SP im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej

Na zakończenie podsumowania uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie pokazali program artystyczno-profilaktyczny pt. „Nie palę, nie piję, zdrowo żyję” przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Świątko.
– Serdeczne podziękowania kierujemy także do dyrektor GOK Jolanty Kołacińskiej za udostępnienie sali widowiskowej oraz do dyrektor SP Krzyżanów Magdaleny Ryżewskiej za przygotowanie dekoracji. Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a wszystkich pozostałych zapraszamy do udziału w konkursie w roku następnym! – dodaje Marta Kopacka z GKRPA.