Pamiętali o chrzcie Polski

Jubileusz chrztu Polski upamiętnili uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, którzy 14 kwietnia 2016 r. podsumowali cykl działań edukacyjnych.

Szkolne uroczystości, które wpisują się w obchody ogólnopolskiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, rozpoczęły się już 27 stycznia ogłoszeniem konkursu historycznego w trzech kategoriach:
– plastycznej na zobrazowanie faktu przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz jego otoczenie w czasie wielkanocnej soboty w dniu 14 kwietnia 966 r.,
– na album lub portfolio o Szlaku Piastowskim,
– referat o znaczeniu przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla podwalin państwa polskiego, a także na dalsze rządy jego syna Bolesława Chrobrego.
Ideą było uczczenie postaci pierwszego historycznego władcy Polski, za sprawą którego – jak pisał kronikarz Gall Anonim: „Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie” oraz poszerzenie wiedzy uczniów o historycznym i religijnym wymiarze wydarzenia, jakim był chrzest Polski.
Kolejny punkt szkolnych obchodów to spotkanie uczniów klas IV-VI z historykiem i pasjonatem średniowiecznych dziejów Polski Piotrem Gajdą, który wyjaśniał naukowe fakty dotyczące procesu chrystianizacji oraz organizacji państwa Mieszka I. Uczestnicy zajęć mieli okazję oglądać i przymierzać stroje ówczesnych mieszkańców ziem polskich. O tym niezwykle ważnym wydarzeniu, kiedy Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu, rozmawiali uczniowie na lekcjach języka polskiego, historii, plastyki. Osoby zainteresowane tematem przystąpiły do konkursu. Prace uczniów zdobią wystawę na szkolnym korytarzu i są źródłem wiedzy o kształtowaniu się chrześcijańskiej kultury polskiej w okresie średniowiecza.
Na dzień 14 kwietnia 2016 r. przygotowano podsumowanie konkursu i wręczenie zwycięzcom pamiątkowych albumów książkowych, które ufundowali: obecny na uroczystości ks. proboszcz Jan Cholewa oraz Rada Rodziców SP Gomulin. Całość zwieńczyło przedstawienie historyczne przygotowane przez uczniów klasy VIa ukazujące gród Mieszka I, jego wojów, doradców i sługi. Wyjątkowy obraz przemiany pierwszego władcy i uroczysty chrzest przybliżył wszystkim uczestnikom spotkania wymiar duchowy oraz polityczny aktu sprzed 1050 lat. Odbiór spektaklu wzbogaciły piękne dekoracje sceny i stroje zbliżone do tych, które istniały w czasach średniowiecza. Ostatnim akcentem było przypomnienie „początków chrześcijaństwa” w Gomulinie. Uczniowie kl. IV – VI wysłuchali fragmentów powieści J. G. Karlińskich „Tumawiec” opisujących budowę oraz czasy powstania pierwszej gomulińskiej świątyni.
Nad cyklem działań edukacyjnych czuwali nauczyciele: M. Kędzierska, B. Szulc, M. Tosiek, J. Sobutkowska.