Pamiętali o patronie szkoły

W piątą rocznicę śmierci uczczono pamięć patrona Szkoły Podstawowej w Gomulinie ks. Mariana Wiewiórowskiego.

Tego dnia (11 czerwca) podczas uroczystej mszy św. przypomniano sylwetkę kapłana, który bardzo ściśle związany był ze społecznością szkolną, orkiestrą, strażą, biblioteką… W głoszonej homilii ks. Piotr Pirek wspominał lata przyjaźni z ks. prałatem Marianem Wiewiórowskim i podkreślał jego wielkie zatroskanie o sprawy Ojczyzny, o edukację młodego pokolenia, za co, jako duszpasterz, czuł się szczególnie odpowiedzialny.
Po eucharystii odczytane zostały listy – wspomnienia o śp. ks. Marianie nadesłane przez: ks. biskupa Marka Marczaka administratora łódzkiej diecezji, ks. inf. dra Ireneusza Skubisia, Lidię Dudkiewicz redaktora naczelnego tygodnika „Niedziela”, ks. dra hab. Piotra Pawła Jurę.
Swą obecność na uroczystości rocznicowej zaznaczyli m.in.: wójt gminy Roman Drozdek, przewodnicząca RG Maria Głowacka, zastępca przewodniczącej Grzegorz Konecki, radni gminy B. Gawryszczak i J. Karlińska, rodzina ks. Mariana Wiewiórowskiego, Z. Ziemba, poczty sztandarowe OSP Gomulin i Maków Duży, Gimnazjum i SP w Gomulinie.
– Odśpiewaliśmy hymn szkoły, przedstawiliśmy montaż religijno-patriotyczny, na który złożyły się m.in. utwory nagrodzone w szkolnym i gminnym konkursie recytatorskim im. ks. M. Wiewiórowskiego. Po raz piąty wręczone zostały nagrody dla szczególnie wyróżniających się uczniów – informuje dyrektor szkoły Danuta Stępień. – Członkowie Kapituły: ks. Tadeusz Koziorowski, dyrektor szkoły – Danuta Stępień, przewodnicząca RR – Bogumiła Trawińska, przedstawiciel RP – Aleksandra Czerwińska, przedstawiciel SU – Wiktoria Matyja, po zapoznaniu się z wnioskami społeczności szkolnej dotyczącymi kandydatur do Nagrody im. ks. Mariana Wiewiórowskiego, postanowili przyznać w/w nagrodę uczennicom: Julii Kabzińskiej, Marii Skupień z kl. Va, Michalinie Adamczyk, Wiktorii Gomuli, Julii Kalecie z kl. VI. Zasługują one na szczególne wyróżnienie, ponieważ aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, rozwijają swoje pasje, biorą udział w różnorodnych konkursach literackich, wokalnych, plastycznych i sportowych, osiągając sukcesy, propagują wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Z pełnym zaangażowaniem realizują wszystkie projekty szkolne i zadania wynikające z pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Uczennice uzyskują wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Nagrodę stanowi kwota pieniężna w wysokości po 250 zł. Fundatorem nagród jest – jak co roku – rodzina ks. M. Wiewiórowskiego, a dodatkowo w tym roku 5 radnych obwodu Szkoły Podstawowej w Gomulinie: Maria Głowacka, Małgorzata Gniewaszewska, Grzegorz Konecki, Beata Gawryszczak i Julia Karlińska.

Wręczono też statuetkę im. ks. M. Wiewiórowskiego z przesłaniem: GDZIE BÓG NAS POSIAŁ, TAM MAMY KWITNĄĆ I OWOC PRZYNOSIĆ! W tym roku otrzymała ją radna Beata Gawryszczak m.in. za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę ze szkołą i środowiskiem parafialnym.
W świątyni zgromadzili się przedstawiciele władz gminy z wójtem Romanem Drozdkiem na czele, przedstawiciele lokalnego środowiska, wielu rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów i uczniów. Wszyscy swoją obecnością chcieli podkreślić niezwykłość i niepowtarzalność tego dnia, w którym nie tylko wspominano patrona szkoły, ale dziękowano odchodzącej na emeryturę dyrektor Danucie Stępień, która odebrała słowa wdzięczności za swą wieloletnią pracę z ust obecnych podczas uroczystości.
– Przez 18 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Gomulinie starałam się jak najlepiej współpracować z lokalnym środowiskiem, które darzę wielkim szacunkiem i uznaniem – mówiła z kolei Danuta Stępień. – W ciągu 15 lat mieliśmy szczęście pięknej, inspirującej współpracy z ks. prałatem M. Wiewiórowskim. (…)Oby młode pokolenia, które wychowujemy w domu rodzinnym, szkole, parafii, rozkwitały jak najpiękniej i przynosiły wspaniały, dorodny plon – dla dobra małej i wielkiej Ojczyzny, własnej rodziny i siebie samych – mówiła dyrektor, wspominając patrona szkoły.
Po mszy złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Wiewiórowskiemu, która znajduje się na cmentarzu w Gomulinie.