Pasjonatki wyśpiewały II miejsce

Zespół Pasjonatki z wolskiego GOK-u zajął II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w Czarnocinie.

III Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych i Śpiewaczych odbył się 6 października w Czarnocinie. Wzięli w nim udział artyści ludowi z całego powiatu piotrkowskiego.
W przeglądzie wystąpiło 8 zespołów – „Nad Wolbórką” z Wolborza, „Jacy Tacy Moszczeniacy” z Moszczenicy, „Piliczanie” z Sulejowa, zespół obrzędowy „Wolborskie Nuty”, „Grabiczanie” z Grabicy, „Pasjonatki” z GOK Wola Krzysztoporska oraz reprezentujący tegorocznych gospodarzy zespół „Ludowa Biesiada” z Czarnocina.
Poza konkursem wystąpiły również dziecięcy zespół „Koraliki” z Czarnocina oraz Kapela Tolka Gałązki z Moszczenicy.
Przegląd rozpoczął się od otwarcia wystawy „Piękno naszej małej ojczyzny”. Jury oceniało uczestników w trzech kategoriach: obrzędy i zwyczaje, zespoły śpiewacze i pieśń Moniuszki.
Zespół Pasjonatki z instruktorami Grzegorzem Bogusem i Grzegorzem Nowakiem zajął II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze.
Serdecznie gratulujemy!!!

Fot. GOK Wola Krzysztoporska