Pasowani na uczniów

W Szkole Podstawowej w Parzniewicach 30 października miała miejsce podwójna uroczystość – pasowania na ucznia i pasowanie na zerówkowicza.

Na początku dzieci z klasy pierwszej z wychowawcą Lidią Nicińską, a później oddziału przedszkolnego z wychowawcą Karoliną Stempień zaprezentowały montaż muzyczno-słowny, na który składały się wiersze i piosenki obrazujące życie szkoły. Później dyrektor szkoły Adrianna Grela pasowała każde dziecko na ucznia klasy pierwszej i zerówkowicza, a wychowankowie z zapałem pokazali długo przygotowywaną część artystyczną zebranym na sali rodzicom, uczniom i nauczycielom.
Uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dzieci z oddziału przedszkolnego, prócz pamiątkowych dyplomów, zostały obdarowane słodkimi rożkami obfitości. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek w klasie przygotowany przez rodziców uczniów.
Życzymy, aby święto pierwszoklasistów i zerówkowiczów, jakim jest pasowanie, na długo pozostało w ich pamięci i było dobrym początkiem na drodze edukacji szkolnej!
Fot. Adrianna Grela
Tekst Karolina Stempień