Pasowani na uczniów

Grupa uczniów z opiekunami wodświetnych strojach

Obiecali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 28 października w Szkole Podstawowej w Parzniewicach odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klasy I. Dzień później ślubowały dzieci z „zerówki”.

Zanim dyrektor szkoły Adrianna Grela dokonała symbolicznego pasowania i uczniowie klasy pierwszej stali się nowymi członkami wielkiej, szkolnej rodziny, wszyscy mogli ich podziwiać w części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem L. Nicińskiej.
A dzień później, 29 października odbyła się równie ważna uroczystość – pasowanie na zerówkowicza. Mali artyści, przygotowani przez swoją wychowawczynię K. Stempień, rozpoczęli ją częścią artystyczną, podczas której recytowali wiersze, zaśpiewali piosenki w języku angielskim oraz po raz pierwszy w języku migowym. Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a dyrektor szkoły dokonała ceremonii pasowania na zerówkowicza.
Na pamiątkę tych wydarzeń dzieci otrzymały dyplomy, ołówki słodkości oraz mały upominek. Było dużo radości, zabawy oraz wspólnych fotografii, a uroczystości zakończyły się słodkim poczęstunkiem zorganizowanym przez rodziców.

Fot. SP Parzniewice