Patcher naprawiał gminne drogi

Patcher - naprawa dróg remonterem

W kwietniu zakończył się I etap remontu dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Ubytki we wszystkich jezdniach gminnych uzupełniane były mieszanką emulsji asfaltowej i grysów za pomocą tzw. patchera. Dotąd do remontu zużyto 282,24 ton mieszanki.

Remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska przeprowadzany jest przy pomocy 2 remonterów drogowych typu patcher i polega na: oczyszczeniu naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, natryskiwaniu na oczyszczoną powierzchnię warstwy modyfikowanej emulsji asfaltowej, natryskiwaniu pod ciśnieniem naprawianego miejsca kruszywem otoczonym emulsją, a w końcowej fazie natryskiwaniu naprawianego miejsca kruszywem o odpowiedniej frakcji (łączna grubość warstw do 2 cm).
I etap prac zakończył się 29 kwietnia 2022 r. Wykonanie II etapu remontu planowane jest na pierwszą połowę lipca.
Za wykonanie remontu ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 664,20 zł za wbudowanie 1 tony mieszanki. Szacowane wynagrodzenie za wbudowanie 450 ton mieszanki emulsyjno-grysowej wynosi 298.890 zł.