Patriotyczny koncert z okazji Święta Niepodległości

Patriotyczny koncert w Gminnym Ośrodku Kultury połączony z występami dzieci był częścią drugiego dnia obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Woli Krzysztoporskiej.

Koncert, który miał miejsce 12 listopada, rozpoczął się o godzinie 17.00 występem Orkiestry Dętej z Gomulina, która zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych. Wcześniej oficjalnie powitała gości gospodyni GOK-u dyrektor Jolanta Kołacińska, dziękując jednocześnie za tak liczną obecność. Sala koncertowa GOK wypełniona była bowiem do ostatniego miejsca.
Słowa dotyczące naszej trudnej historii i odzyskania przez Polskę niepodległości skierował z kolei do zebranych gospodarz gminy, wójt Roma Drozdek, przypominając o wielkiej pracy, jaką wykonali ówcześni przywódcy.
– Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski oraz inni ważni przywódcy narodu porozumieli się ponad podziałami i przeprowadzili Naszą Ojczyznę przez bardzo trudny okres wojen z sąsiadami, konfliktów wewnętrznych, scalenia terytorium, budowy administracji państwowej i ustalenia granic Polski. Twórcy II Rzeczypospolitej doprowadzili do powstania silnego Wojska Polskiego. Umieli zorganizować społeczeństwo i wygrać śmiertelnie groźną wojnę z bolszewikami 1919-1920. Stworzyli podstawy nowoczesnej gospodarki. U zarania II Rzeczypospolitej uchwalono bardzo nowoczesną Konstytucję marcową i wprowadzono powszechne, tajne, proporcjonalne i równe wybory do Sejmu i Senatu. Polskie prawo reprezentowało poziom europejski. Sukcesem było doprowadzenie do wejścia w życie układów zbiorowych w przemyśle i rolnictwie. Został stworzony spójny system pośrednictwa pracy i arbitrażowego regulowania konfliktów między pracownikiem a pracodawcą. Objęto prawną ochroną pracę kobiet i nieletnich. Już 6 lutego 1919 r. wdrożono wolności pracownicze, w tym prawo do zrzeszenia się ludzi pracy w związki zawodowe. Zorganizowano prawo do strajku, wprowadzono minimum płacowe, ubezpieczenia społeczne oraz 8-godzinny dzień pracy i 46 godzinny tydzień pracy. Przyjęty w Polsce system zabezpieczenia społecznego wyprzedzał znacznie tego typu rozwiązania w innych, o wiele bardziej rozwiniętych i bogatszych krajach.
Polska prowadziła aktywną i suwerenną politykę zagraniczną. Powstał oddany polskim sprawom korpus dyplomatyczny. Mieliśmy sprawne i profesjonalne służby specjalne. Stworzono dobry system szkolnictwa i edukacji, odnoszono sukcesy na polu zwalczania analfabetyzmu. Wychowano nastawione patriotycznie pokolenia, dzięki którym Polska wierna swej tradycji i dziedzictwu przetrwała zawieruchę II wojny światowej i czarną noc komunizmu. I to wszystko osiągnięto w niecałe 21 lat – przypominał Roman Drozdek. – Obecnie w Polsce zmienia się struktura życia społecznego. Nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patriotyzm ciągle musi stać na straży godności naszego Narodu, jego kultury i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych ojców. Ojczyznę trzeba porównać do matki, która daje życie i troszczy się o rozwój swoich dzieci. Patriotyzm zaś porównuje się do miłości rodziny. Patriota wcale nie musi wszystkim obwieszczać, że nim jest, tak jak nie mówi się kilka razy dziennie, że kocha się rodziców, ale po prostu się im służy. Miłość do Ojczyzny to nie chwilowe wzruszenie, ale uczciwa i twórcza praca dla niej, jak również rzetelne zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność w polityce, dbałość o język ojczysty w mowie i piśmie, troska o rodzinę, szacunek dla tradycji, dla wartości narodowych i chrześcijańskich oraz zdolność ponoszenia codziennych ofiar. Patriotyzm to także pamięć o przodkach, zainteresowanie rodziną, kulturą, historią i teraźniejszością. Przejawia się on również w trosce o dobre imię Ojczyzny, o jej godność – mówił wójt gminy.
Tego dnia na scenie GOK znaleźli się także sportowcy, którzy dzień wcześniej (11 listopada) wzięli udział w V Biegu Niepodległości w Woli Krzysztoporskiej i okazali się najlepsi. Wójt Roman Drozdek wręczył pamiątkowe puchary, a Zbigniew Ziemba (dyrektor SP i organizator biegu) książki ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej zdobywcy I miejsca Dawidowi Magierze, II miejsca Kamilowi Lesiakowi, III miejsca Michałowi Źródelnemu i pierwszej wśród kobiet Mai Szustak.
Tuż potem sceną zawładnęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, by w brawurowy i wzruszający sposób opowiedzieć własną historię odzyskania niepodległości.
Spotkanie w GOK zamknął koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu Anny i Romualda Spychalskich.

Fot. Anna Wiktorowicz