Pedagodzy odebrali nagrody

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej był okazją, by podziękować za pedagogiczny trud nauczycielom i dyrektorom szkół z terenu gminy Wola Krzysztoporska. A dziękowały nie tylko dzieci, ale i władze samorządowe, wręczając okolicznościowe nagrody.

Gratulacje i nagrody odebrali dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych z terenu gminy: Tamara Kałcz (SP Bogdanów), Elżbieta Przybył (SP Bujny), Iwona Zapała (SP Gomulin), Paulina Dziadczyk (Parzniewice), Agnieszka Sołtys (Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej), Zbigniew Ziemba (SP w Woli Krzysztoporskiej).
Wśród nagrodzonych znaleźli się także nauczyciele wytypowani przez swoich przełożonych: Gabriela Adryańczyk i Gabriela Perek z SP w Woli Krzysztoporskiej, Joanna Murat z SP w Gomulinie i Aneta Bełdowska z SP w Krzyżanowie.
Gratulacje odebrała też nowa dyrektor SP Krzyżanów Magdalena Ryżewska.

A za wciąż podejmowany trud przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży dziękowali: przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, wójt Roman Drozdek i pracownik ds. edukacji UG Danuta Sierant.