Pięćdziesiąt lat pod wspólnym dachem!

Pary małżeńskie podczas jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Pięćdziesiąt lat temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak” i dotąd nie zmienili zdania! 18 małżeńskich par z terenu gminy Wola Krzysztoporska 24 listopada świętowało złote gody. Z tej okazji wójt gminy Roman Drozdek wręczył im w imieniu prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło też słów uznania i drobnych upominków od samorządu.

W tym uroczystym dniu w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury jubilatów powitał Jan Czubała, zastępca kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
A niezwykłymi gośćmi były pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat. O tym, jak ważny to jubileusz i jak wiele dobrego czerpać mogą z tego wydarzenia młodsze pokolenia, mówił wójt gminy Roman Drozdek, który tym razem występował nie tylko w roli włodarza gminy, ale także kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Do najlepszych życzeń i słów uznania przyłączyła się przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska

A złoty jubileusz świętowali:

Barbara і Jerzy Barczykowie
Grażyna i Henryk Błaszczykowie
Ewa i Andrzej Brzescy
Janina i Julian Chojnaccy
Barbara i Janusz Filipowie
Alicja i Kazimierz Głowaccy
Alicja i Ryszard Hamalowie
Irena i Józef Kieresiowie
Urszula i Teodor Krakowiakowie
Helena i Edward Kruszyńscy
Irena i Włodzimierz Matuszewscy
Janina i Zdzisław Mazerantowie
Maria i Mieczysław Muszyńscy
Jadwiga i Antoni Opalowie
Elżbieta i Mieczysław Pisarkowie
Anna i Kazimierz Robakowie
Irena i Jerzy Rudzcy
Grażyna i Marek Wójtowiczowie

Dostojni jubilaci zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i obdarowani kwiatami i upominkami przez tutejszy urząd. Później czekała na nich niespodzianka w wykonaniu uzdolnionej młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie. Uczniowie zaprezentowali na scenie adaptację „Świtezianki” – jednej z ballad Adama Mickiewicza, która tak pięknie opowiada o konieczności bycia wiernym danej przysiędze. Jak widać –nasi jubilaci z dotrzymywaniem przysięgi problemu nie mieli i tym chętniej powtórzyli ją raz jeszcze po 50 latach.
A później przyszedł czas na wspólną biesiadę, która stała się okazją do wspomnień, życzeń i opowieści o początkach miłości. A – jak się okazuje – większość znajomości zaczęła się na tanecznych zabawach.

Na zdjęciach pary małżeńskie podczas jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, a później młodzież na scenie w przedstawieniu „Świtezianka”.

Fot. Anna Wiktorowicz