Pieniądze na sport rozdane

W roku 2020 gmina Wola Krzysztoporska przeznaczy 260 tys. zł na zadania z zakresu sportu i turystyki. Kto je otrzyma?

Są już wyniki konkursu, w którym wzięły udział kluby i organizacje pozarządowe. Jak wygląda podział funduszy?

 • KONKURS NR 1
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół podstawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki

dotacja na realizację zadania w kwocie 17 000,00 zł zostaje przyznana:

 • – Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „TYTAN” w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska w kwocie 10 000,00 zł,
 • – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Parzniewice, Parzniewice Małe 35, 97-371 Wola Krzysztoporska 7 000,00 zł,

 

 • KONKURS NR 2
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadpodstawowym w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 10 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska

 

 • KONKURS NR 3
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 12 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TENIS CLUB” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 • KONKURS NR 4
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 15 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TIE-BREAK” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 • KONKURS NR 5
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 42 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 • KONKURS NR 6
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej

– dotacja na realizację zadania w kwocie 80 000,00 zł zostaje przyznana

 • – Ludowemu Klubowi Sportowemu w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska w kwocie 70 000,00 zł

– Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu FA os. Okrzei 9/8, 97-400 Bełchatów w kwocie 10 000,00 zł

 • KONKURS NR 7
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodów sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie zapasów

dotacja na realizację zadania w kwocie 30 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ATHLETIC” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 • KONKURS NR 8
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 33 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 • KONKURS NR 9
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie wędkarstwa
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 12 000,00 zł zostaje przyznana Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Piotrkowie Trybunalskim Koło nr 35 w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.
 • KONKURS NR 10
 • Zadanie publiczne z zakresu krajoznawstwa i turystyki:
 • wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 9 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.