Pierwszaki z Gomulina ślubowały

Dyrektor szkoły wielkim ołówkiem mianuje pierwszaków

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły…” – między innymi takie słowa ślubowania wypowiedzieli wszyscy uczniowie klas pierwszych. 24 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego się już w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.
– Dzieci wykazały się dużą wiedzą o swojej Ojczyźnie, jak również udowodniły, że znane są im zasady zachowania się w szkole – mówi dyrektor Iwona Zapała, która z uwagą przysłuchiwała się wypowiedziom dzieci i na koniec oznajmiła im, że pięknie zdały swój pierwszy szkolny egzamin.
Po części artystycznej wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły oraz zostali przez panią dyrektor pasowani na uczniów. Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia uczniowie otrzymali dyplomy oraz książki.

Fot. SP Gomulin