Plac zabaw i siłownia w Stradzewie gotowe

Plac zabaw z siłownią w Stradzewie

Mieszkańcy Stradzewa już tej wiosny będą mogli korzystać z siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Budowa tych nowy obiektów służących sportowi, rekreacji i integracji zakończyła się w styczniu 2022 r. Warto dodać, gmina Wola Krzysztoporska uzyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego.

Tablica promocyjna łódzkie wspiera sport

Koszt budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Stradzew (gmina Wola Krzysztoporska) to 174.660 zł, a dotacja z budżetu województwa łódzkiego przekazana w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” wyniosła 45.000 zł.

– Gmina Wola Krzysztoporska jest gminą wiejską i w naszych sołectwach brakowało kiedyś atrakcyjnych, innowacyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców, gdzie można w aktywny sposób spędzić czas wolny z rodziną. Powstanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Stradzew będzie miejscem rekreacji i integracji społecznej mieszkańców. Cieszymy się więc z powstania kolejnego takiego kompleksu rekreacyjnego, a dodajmy, że na terenie naszej gminy jest już 26 takich obiektów – dodaje wójt Roman Drozdek.

plac zabaw w StradzewieInwestycja objęła budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej, w skład których wchodzą m.in.: urządzenia zabawowe, urządzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, szata roślinna, układ komunikacji wewnętrznej oraz ogrodzenie.
Powierzchnia placu zabaw to 181,04 m2, a siłowni zewnętrznej – 189,89 m2. Wewnątrz powstały utwardzone kostką betonową ciągi komunikacyjne (87,70 m2) i betonowe palisady. Nasadzone rośliny pełnić będą funkcję nie tylko estetyczną, ale i parawanową – chroniącą obiekt od niekorzystnych warunków zewnętrznych. Panelowe ogrodzenie zewnętrzne zapewni natomiast bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom i ochroni przed dewastacją.
Budowa tego kompleksu sportowo-rekreacyjnego to odpowiedź na zgłaszane od dłuższego czasu wnioski mieszkańców Stradzewa, którzy już cieszą się, że na ich terenie powstało atrakcyjne miejsce spotkań służące integracji i aktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez całe rodziny.