Projekty planowanej kanalizacji sanitarnej do wglądu mieszkańców

Referat Budownictwa informuje, iż w dniach 30.03.2015 r. – 30.04.2015 r. zostają wyłożone do wglądu projekty kanalizacji sanitarnej dla następujących miejscowości:

– Krężna, Kozierogi, Piekarki, Oprzężów, Rokszyce I i II (cz. 4),
– Gąski (cz. 5),
– Kolonia Krężna (cz. 7),
– Kolonia Woźniki, Gomulin, Kolonia Gomulin, Oprzężów (cz. 8),
– Woźniki (cz. 9),
– Krężna, Gąski (cz. 10),
– Kacprów, Radziątków (cz. 12),
– Wygoda (cz. 13),
– Majków Duży (cz. 14),
– Woźniki, Żachta, Gomulin, Praca (cz. 15),
– Gomulin, Kolonia Gomulin, Majków Duży (cz. 16).

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zawartością dokumentacji  projektowej w Urzędzie Gminy (Referat Budownictwa, pok. nr  7, tel. 44 6163973) gdzie można też zgłaszać ewentualne uwagi.

Informujemy również, iż Gmina planując ubieganie się o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 celem zrealizowania powyższych projektów, przystępuje do ich aktualizacji, w związku z czym każdy właściciel nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, do której nie zaplanowano odejścia bocznego kanalizacji, a nieruchomość na dzień 30.04.2015 r. będzie zabudowana, lub będzie posiadać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, może zgłosić potrzebę uwzględnienia w projekcie takiej nieruchomości.

Nieprzekraczalny czas na zapoznanie się z projektem oraz dokonanie zgłoszeń celem uwzględnienia nowych nieruchomości upływa w terminie 30.04.2015 r.

W/w projekt kanalizacji został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Schemat przebiegu Schemat przebiegu planowanej kanalizacji
1 MB 1102