Po co nam Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Jaki jest stan powietrza w gminie i co można zrobić, żeby było lepiej? Gmina Wola Krzysztoporska opracowuje gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem, umożliwiający ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska. Ponadto umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w gminie. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
Za opracowanie PGN gmina zapłaci 24.477,00 zł brutto. Na realizację zadania pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2015-2020” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał gminie Wola Krzysztoporska dotację w wysokości 12.238,00 zł, co stanowi 50% wysokości kosztu całkowitego zadania.

www.zainwestujwekologie.pl