Podsumowanie roku 2017: Ponad 11 mln na inwestycje

Kilkadziesiąt inwestycji za ponad 11 mln zł i ogromna praca za nami. Spróbujmy podsumować te najważniejsze przedsięwzięcia 2017 r.

Kanalizacja

To na pewno najważniejsza i najbardziej kosztowna inwestycja 2017 r., która będzie kontynuowana w roku 2018. Chodzi oczywiście o dofinansowane z Unii Europejskiej zadanie pod nazwą „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”, które w całości obejmować będzie budowę 17,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 2.132 osób.
W 2017 r. wykonano ok. 20% robót. Wybudowano ok. 4,25 km sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 4.047.490,53 zł, przy czym środki Unii Europejskiej stanowiły kwotę 2.202.345,61 zł.
Cały projekt będzie kosztował 20.781.087,52 zł, a dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 11.304.733,71 zł.
Cały czas trwa też podłączanie nowych użytkowników do istniejącej już sieci kanalizacyjnej (5.312 zł).
Rozbudowywane sukcesywnie są też wodociągi (ponad 29 tys. zł).

Drogi i mosty

W dziale „Transport i łączność” w budżecie 2017 r. widnieje kwota ponad 2 mln 370 tys. zł.
Jeśli chodzi o naprawę i przebudowę dróg, to najwięcej pieniędzy (bo około 1,5 mln zł) przeznaczyliśmy na dotację dla powiatu piotrkowskiego, by ten zdecydował się zmodernizować drogi będące w jego zarządzie. Na drogi gminne pozostało niewiele środków.
I tak:
– przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E na odcinku Piotrków Trybunalski – Gąski kosztowała gminę 1.274.520 zł;
– wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1527 E na odcinku Gomulin – Oprzężów – 221.243 zł;
– nowy most na rzece Grabia w ciągu drogi Kobyłki – Żądło (wybudowany wspólnie z gminą Grabica) – 201.894 zł;
– budowa dróg gminnych – 508.551 zł (m.in. Mąkolice – 165.303 zł; Rokszyce – 73.041 zł; Bujny, ul. Leśna – 162.420 zł; Bujny, ul. Parafialna – 23.198 zł, Woźniki Kolonia – 66.313 zł);
– rewitalizacja centrum miejscowości Bujny (323.822 zł);
– modernizacja sieci dróg na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej (10 tys. zł).

Nowe centra kultury

To właśnie taką rolę m.in. mają pełnić powstające nowe domy ludowe w Gąskach i Rokszycach (ten ostatni będzie także bazą dla lokalnej OSP). Ale nie zapominamy o tych już istniejących, które także wymagają modernizacji.
– budowa Domu Ludowego w Gąskach – w 2017 roku wydano 533.511 zł (całość 1.349.064 zł);
– budowa Domu Ludowego w Rokszycach – 739.799 zł (całość 1.969.000 zł);
– rozbudowa Domu Ludowego w Wygodzie o sanitariaty i podjazd dla niepełnosprawnych – 102.480 zł;
– odwodnienie terenu Domu Ludowego w Majkowie Dużym – 128 tys. zł;
– modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Domu Ludowym w Krężnej – 57.649 zł
– budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Glinie – 24.537 zł;
– wykonanie ogrodzenia Domu Ludowego w Piekarach – 28.290 zł;
– zjazd do Domu Ludowego w Laskach – 6.500 zł;
– projekt modernizacji Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej – 29.418 zł;
– modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Blizinie (weryfikacja dokumentacji) – 20 tys. zł;
– wykonanie bramy w budynku garażu OSP Woźniki – 9.142 zł;
– zakup pieca z montażem dla budynku komunalnego w Gomulinie – 9.602 zł;
– zakup zestawu nagłośnienia do Domu Ludowego w Stradzewie – 5.850 zł.

Termomodernizacje budynków gminnych

Głębokiej termomodernizacji doczekały się trzy budynki gminne. Mowa o Urzędzie Gminy, Domu Ludowym w Kacprowie i budynku komunalnym przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej. Wydaliśmy na to ponad 1 mln 100 tys. zł. Projekty te wsparte został środkami z Unii Europejskiej w wysokości niemal 700 tys. zł.
– poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej – 472.828 zł;
– poprawa efektywności energetycznej budynku DL w Kacprowie – 169.494 zł;
– poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy – 480 838 zł.

Kolejne kompleksy sportowe w gminie

Kompleksy sportowe połączone z placami zabaw to nasza gminna specjalność. W roku 2016 powstało ich sześć (Krężna, Wola Rokszycka, Majków Duży, Mąkolice, Wola Krzysztoporska, Glina). Obiekty te cieszą się wielką popularnością wśród mieszańców. Nic więc dziwnego, że kolejne miejscowości czekają na nie z niecierpliwością. W 2017 r. powstały dwa kolejne – w Oprzężowie i Borowej. Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 76 tys. zł. Ale powstały też projekty na kilkanaście kolejnych kompleksów.
– budowa kompleksu sportowego w miejscowości Borowa – 99.693 zł;
– budowa kompleksu sportowego w miejscowości Oprzężów – 126.702 zł;
– projekty trzech placów zabaw z siłowniami (Blizin, Laski, Siomki plus wcześniej powstały – Kozierogi) – 20.800 zł;
– projekty kompleksów sportowych w miejscowościach: Bujny, Gomulin, Jeżów, Kacprów, Kolonia Krężna, Mzurki, Radziątków, Wola Krzysztoporska, Woźniki – 60.600 zł;
– wykonanie piłkochwytów na boisku w Woli Rokszyckiej – 7 tys. zł.

Szkolne remonty i inwestycje

Ciągłych remontów i inwestycji wymagają także placówki oświatowe. Na same prace remontowe wydaliśmy w 2017 r. 231.510 zł. Były też zakupy inwestycyjne.
– SP Bujny – wydzielenie sal lekcyjnych – 30.463 zł;
– SP Gomulin – wymiana okien, drzwi, naprawa ogrodzenia – 43.410 zł;
– SP Krzyżanów – remont podłóg w dwóch klasach i schodów wejściowych – 19.806 zł;
– SP Parzniewice – remont tarasu i wzmocnienie belek stropowych – 14.036 zł;
– SP Parzniewice – wymiana pieca c.o. – 31.611 zł;
– SP Wola Krzysztoporska – remont łazienek – 94.023 zł;
– Przedszkole Samorządowe – wymiana pionu kanalizacyjnego i naprawa urządzeń sanitarnych – 19.992 zł.

Wójt Roman Drozdek
Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Miniony rok 2017 to kolejny rok, który przyniósł wiele dobrego dla rozwoju naszej gminy. Z punktu widzenia ilości inwestycji zaplanowanych i wykonanych można go nazwać rokiem rekordowym. Udało się bowiem zrealizować ponad 40 różnego rodzaju inwestycji, począwszy od termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, poprzez infrastrukturę drogową, budowę kompleksów sportowych, placów zabaw, wodociągów, rozpoczętą budowę dwóch świetlic, a skończywszy na gospodarce ściekowej. Łączne wydatki inwestycyjne to kwota ponad 11 mln zł.
Największą inwestycją, jaką rozpoczęliśmy w 2017 r., którą planujemy zakończyć w 2018 r., wymagającą szczególnego zaangażowania, jest budowa kolejnych odcinków kanalizacji w sześciu miejscowościach (Wola Krzysztoporska, Wygoda, Radziątków, Kacprów, Gąski, Bujny). Jej koszt to około 21 mln zł. Tak dużą inwestycję możemy realizować dzięki pozyskaniu kwoty ponad 11 mln zł ze źródeł zewnętrznych (RPO WŁ 2014 – 2020). Zakończenie tej inwestycji sprawi, że gmina Wola Krzysztoporska będzie skanalizowana w 43% – co ma olbrzymi wpływ na ochronę środowiska, dzięki czemu będzie się nam żyło zdrowiej.
Ponadto oprócz kilkudziesięciu zrealizowanych tzw. zadań własnych inwestycyjnych, udzieliliśmy pomocy finansowej z budżetu gminy w kwocie ok. 1,5 mln zł powiatowi piotrkowskiemu na przebudowę drogi powiatowej w Bujnach i drogi powiatowej Oprzężów – Gomulin, dzięki czemu ten fatalny stan dróg powiatowych nieco się poprawił.
A zatem, podsumowując, wykonany budżet 2017 r. oceniam bardzo pozytywnie. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny udało się załatwić wiele spraw, spełnić wiele oczekiwań mieszkańców gminy, wykonać liczne inwestycje, które zapewne przełożą się na poprawę codziennego życia w poszczególnych miejscowościach i w efekcie na dalszy rozwój całej Naszej Gminy. Nie ukrywam jednocześnie ogromnej satysfakcji z wykonania w minionym roku wielu zadań, co jest efektem bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy i rzetelnej, uczciwej pracy pracowników całego Urzędu Gminy.