Podsumowanie roku 2019

Kolaż zdjęć z inwestycji 2019 (zdjęcia z informacji)

Prawie 9 mln zł wydaliśmy w roku 2019 na inwestycje. Co udało się zrobić?

Na początek trochę liczb, i to naprawdę dużych. Po raz kolejny dochody i wydatki przekroczyły kwotę 60 mln zł!

Dochody – 63.291.144,13 zł

Wydatki – 60.100.887,36 zł

W 2019 w gminie Wola Krzysztoporska wydaliśmy na inwestycje dokładnie 8.835.846 zł. Jakie zadania realizowano w poszczególnych miejscowościach?

 

Kanalizacja etap IV

Zbiornik retencyjny w Wol Krzysztoporskiej; tafla wody, błękitne niebo z białymi chmurami
Kanalizacja etap IV; zbiornik retencyjny w Woli Krzysztoporskiej

Na tę trwającą od roku 2017 inwestycję pod nazwą „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” wydaliśmy w roku 2019 kolejne 1.367.550 zł. To już finał. Prace trwały ponad dwa lata, a ich zakres był olbrzymi. W ramach zadania wykonano 17,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 4,5 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 8 tłoczni. Przebudowano również zbiornik retencyjny w Woli Krzysztoporskiej. W południowej części tej miejscowości powstała sieć sanitarna o długości 5.897,28 m oraz sieć deszczowa o długości 2.678,28 m. Tutaj wybudowano także dodatkową kanalizację deszczową o długości sieci ok. 1.905,67 m. W kolejnych miejscowościach gminy Wola Krzysztoporska: Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski powstała kanalizacja sanitarna o długości 11.400,38 m. Natomiast w miejscowości Bujny kanalizacja sanitarna o długości 181,64 m, która służy mieszkańcom budynku wielorodzinnego. Po wykonanych pracach kanalizacyjnych zostały odtworzone nawierzchnie dróg.

W wyniku tej inwestycji dostęp do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków zyskały 2132 osoby. Całkowita wartość projektu to ok. 20.785.000 zł. Ze środków unijnych otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 11.283.851,39 zł.

Dodatkowo – już poza unijnym projektem – wciąż rozbudowywana jest sieć wodno-kanalizacyjna. W ubiegłym roku wydano na ten cel ponad 300 tys. zł.

 

Pięknieją domy ludowe i teren wokół nich

Dom Ludowy w Blizinie; biały budynek z brązowym, spadzistym dachem; przes nim mały przedsionek
Dom Ludowy w Blizinie

W roku 2019 przeprowadzono prace modernizacyjne kilku domów ludowych. Przy części z nich wypiękniało też otoczenie. Powstały parkingi i miejsca postojowe. Na ten cel wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 2.200.000 zł.

Zakończyła się przebudowa Domu Ludowego w Blizinie. Wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w roku 2019 przeznaczono na ten cel nieco ponad 890 tys. zł (cała rozbudowa Domu Ludowego w Blizinie kosztowała 1.052.445,32 zł).

Dom Ludowy w Mąkolicach ; duży budynek, rząd okien, przed wejściem podjazd dla niepełnosprawnych
Dom Ludowy w Mąkolicach

Podobna modernizacja Domu Ludowego zakończyła się także w Mąkolicach. W 2019 wydano na ten cel 775.231 zł (całość prac kosztowała 943.370 zł).

Modernizacji i zagospodarowania terenu wokół Domu Ludowego doczekały się także Woźniki. Kostką brukową utwardzono tu teren o powierzchni łącznie ok. 861 m2. Całość kosztowała ostatecznie 196.835 zł.

Teren utwardzony kostką szarą i czerwona przed Domem Ludowym w Woli Rokszyckiej; w tle duży, żółty budynek
Utwardzenie terenu przed Domem Ludowym w Woli Rokszyckiej

Betonową kostką brukową utwardzono także teren o pow. ok 1023,20 m kw. przy Domu Ludowym w Woli Rokszyckiej. Prace kosztowały nieco ponad 175 tys. zł. DL w Woli Rokszyckiej i umiejscowiony tuż obok kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z siłowni i placu zabaw stanowią centrum integracyjne wsi. Teraz można z niego korzystać w jeszcze bardziej komfortowy sposób.

Ogrodzony parking na 10 miejsc powstał także w Majkowie Dużym przy Domu Ludowym, który jest jednocześnie strażnicą OSP. Koszt tej inwestycji to 83 tys. zł.

Prawie 240 m kw. nowych płytek podłogowych pojawiło się w Domu Ludowym w Jeżowie. Latem 2019 r. przeprowadzono tam remont. Prace kosztowały 47.898 zł.

Nowy piec kosztem ponad 46 tys. zł pojawił się z kolei w Domu Ludowym w Mzurkach.

 

Dla sportu, zabawy, rekreacji

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Krzyżanowie; kolorowe urządzenia na pogrodzonym placu
Krzyżanów: plac zabaw i siłownia zewnętrzna

W Krzyżanowie powstał nowy, ogólnodostępny plac zabaw i siłownia terenowa. Inwestycja kosztowała ok. 223 tys. zł Na realizację tego przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Warto dodać, że to już 22. tego typu kompleks sportowo-rekreacyjny na terenie gminy Wola Krzysztoporska. W 2019 r. powstały także projekty kolejnych tego typu miejsc.

Park w Woli Krzysztoporskiej; drzewa bez liści, plac zabaw z drewnianymi urządzeniami; alejki parkowe
Park w Woli Krzysztoporskiej

Z drobniejszych przedsięwzięć warto zauważyć nowe ogrodzenie boiska w Majkowie Dużym (16 tys. zł) czy piłkochwyty na boisku w Gomulinie (12 tys. zł).

Pięknym miejscem rodzinnego wypoczynku wkrótce będzie też rewaloryzowany park w Woli Krzysztoporskiej. W 2019 r. na prace w nim wydano ponad 600 tys. zł (koszt wszystkich prac budowlanych to 2.134.576 zł). Przypomnijmy, że wsparcia na rewaloryzację parku w wysokości prawie 2 mln zł udzielił gminie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Prace drogowe; walce utwardzają nawierzchnię; człowiek w odblaskowej kamizelce wskazuje ręką na pobocze
Droga Mąkolice – Piekary

Drogi i place gminne

Na drogi i place gminne wydaliśmy w 2019 r. ok. 2,5 mln zł.

Zakończyła się rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów (I część prac wykonana w 2018 r. kosztowała 293.660 zł), reszta (1.072.814 zł) pokryta została z budżetu 2019 r. Powstała tu kanalizacja deszczowa, chodniki, kilka miejsc parkingowych i nakładki asfaltowe na drogach.

Poza tym wyremontowanych zostało ponad 5,5 km dróg gminnych za kwotę ponad 1 mln 400 tys. zł. Drogi asfaltowe z poboczami powstały w miejscowościach: Kacprów (Kolonia Bogdanów), Mąkolice, Glina, Stradzew, Kamienna, Mąkolice – Piekary.

 

Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Ośrodek zdrowia w Parzniewicach

Dla zdrowia i bezpieczeństwa

 W ramach tych działań udało się zmodernizować ośrodek zdrowia w Parzniewicach. Ocieplony cokół budynku, utwardzony teren wokół, wyremontowane schody – ośrodek zdrowia w Parzniewicach zyskał nie tylko nowy wygląd. Znacznie poprawił się komfort korzystania z jego usług. Całość kosztowała ponad 207 tys. zł.

Żeby czuć się nie tylko zdrowo, ale i bezpiecznie gmina Wola Krzysztoporska dofinansowała także zakup oznakowanego pojazdu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji w Grabicy. Przeznaczyła na to 90 tys. zł.

 

Kolorowa sala przedszkolna z nowymi podłogami i kolorowym dywanem, na którym bawią się dzieci
Remont podłóg w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej

Dla szkół

Ponad 200 tys. przeznaczyliśmy w ubiegłym roku na inwestycje dla placówek oświatowych. Wymienione zostały m.in. podłogi w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej (ok. 35 tys. zł), powstał zbiornik na nieczystości przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach (prawie 28 tys. zł).

Wybudowano też parking przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowie za kwotę prawie 130 tys. zł (prace zakończyły się formalnie w 2020 r., ale pieniądze pochodziły z budżetu 2019 – tzw. wydatki niewygasające).

 

Kręta, asfaltowa droga, a przy niej nowe latarnie
Oświetlenie uliczne w Siomkach

Jaśniej przy drogach

W ubiegłym roku budowane były także obwody oświetleniowe. Nowe uliczne lampy pojawiły się w Siomkach, Gomulinie, Bujnach, Kamiennej, Mąkolicach, Parzniewicach Dużych, Parzniewicach – Łużyku, Woli Krzysztoporskiej i Kacprowie i kosztowały ponad 340 tys. zł.

 

Wójt Roman Drozek w garniturze, białej koszuli i krawacie
Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Podsumowując miniony rok 2019, należy stwierdzić z całym przekonaniem, iż był to kolejny okres, który wniósł wiele dobrego w rozwój i poprawę codziennego bytu w wielu miejscowościach naszej gminy. Kwota 9 mln zł, jaką udało się wygospodarować na tzw. inwestycje, objęła różne obszary zadań gminy. Wśród nich znalazła się gospodarka ściekowa, infrastruktura drogowa, kultura, zdrowie, bezpieczeństwo, rekreacja i wiele innych.

Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rewitalizacja parku w Woli Krzysztoporskiej. Są to inwestycje mające ogromny wpływ na ochronę naszego środowiska i mogły być wykonane dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, jakie udało się pozyskać.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość inwestycji wykonanych w 2019 r. to inwestycje pozytywnie oddziałujące na ochronę naszego środowiska.

A zatem pozyskiwanie środków zewnętrznych na takie cele jest zawsze naszym priorytetem i miniony rok w tym zakresie był dla nas kolejnym sukcesem.

Biorąc pod uwagę nasze możliwości budżetowe i specyfikę naszej gminy, kwota przeznaczona na inwestycje jest kwotą wysoką, gwarantującą wysokie tempo inwestycyjne, jakie staramy się utrzymać od wielu lat. Jest to efekt zaangażowania, odpowiedzialności i rzetelnej pracy całego Urzędu oraz bardzo dobrej współpracy i mądrych decyzji podejmowanych wspólnie z Radą Gminy.

Taki sposób działania całego samorządu przejawiający się w merytorycznym podejściu organu uchwałodawczego i organu wykonawczego do zadań publicznych daje pewność dalszego wysokiego rozwoju poszczególnych miejscowości całej naszej gminy i poprawy codziennego bytu wszystkim jej mieszkańcom.