Pokaż swój „Sposób na Sukces”

Jesteś przedsiębiorcą lub działasz społecznie na obszarach wiejskich? Zgłoś się do konkursu „Sposób na Sukces”.

Do udziału w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich zaprasza Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (współorganizatorami są m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
Ideą konkursu jest promowanie różnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich realizowanych przez przedsiębiorców, samorządy, jak i organizacje pozarządowe.
Inicjatywy nagradzane w konkursie przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy na wsi poza rolnictwem, co skutkuje ograniczeniem bezrobocia oraz aktywizacją lokalnych społeczności. Duże znaczenie ma promocja firm rodzinnych, które stanowią najtrwalszy element w krajobrazie i przestrzeni wiejskiej. Przedsięwzięcia te mogą stać się inspiracją dla mieszańców obszarów wiejskich, którzy planują podjąć własną działalność gospodarczą, wykorzystując zewnętrzne środki finansowania.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 31 października 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są zamieszczone na stronie internetowej Centrum www.cdr.gov.pl w zakładce Konkurs „Sposób na Sukces”.