Pokazali, jak „Pięknie żyć”

Pod takim właśnie hasłem 16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs literacki i plastyczny o tematyce profilaktycznej organizowany od wielu lat przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

Co się dzieje z człowiekiem nadużywającym alkoholu, biorącym narkotyki czy dopalacze? Jakie są tego skutki, a wreszcie co zrobić, żeby temu zapobiegać, czyli jak nauczyć się „pięknie żyć” – o tym wszystkim pisali i rysowali uczniowie z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
– Swój udział w konkursie zgłosiło 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. Wpłynęło 29 prac plastycznych (18 ze SP i 11 z gimnazjów) oraz 20 prac literackich (13 z SP i 7 z gimnazjów). Najlepsi otrzymali dyplomy i cenne nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Ponadto każda szkoła biorąca udział w konkursie otrzymała pamiątkowy dyplom oraz piłkę – mówi Marta Kopacka z GKRPA.

Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z terenu gminy Wola Krzysztoporska, z podziałem na trzy grupy:
I grupa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych;
II grupa – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;
III grupa – uczniowie klas I – III gimnazjum.

Laureaci konkursu plastycznego – I grupa wiekowa – „Alkohol – świat zatopionych marzeń”:
I miejsce – Marcelina Mazerant kl. IIIa SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
II miejsce – Aleksandra Drzynicka kl. III SP w Krzyżanowie
III miejsce – Julia Łuczyńska kl. IIc SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
Wyróżnienie – Krzysztof Stasiak kl. II SP im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie

Laureaci konkursu plastycznego – I grupa wiekowa – „Mój sposób na życie to niepicie”
I miejsce – Jakub Mikołajewski kl. VI SP im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
II miejsce – Marta Malicka kl. Va SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
III miejsce – Julia Gudajczyk kl. IVb SP im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie
Wyróżnienie – Iga Cichecka kl. VIa SP im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej

Laureaci konkursu plastycznego – III grupa wiekowa – „STOP DOPALACZOM”
I miejsce – Natalia Łuczyńska kl. Ia Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie
II miejsce – Justyna Woźniak kl. IIId Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 1939 r. w Woli Krzysztoporskiej
III miejsce – Izabela Kędra kl. IId Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 1939 r. w Woli Krzysztoporskiej
Wyróżnienie – Adriana Malicka kl. IIb Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie

II grupa wiekowa – uczniowie SP :
1. „Picie alkoholu to nie życie…”. Rozwiń przytoczoną myśl.
2. „Uzależnieniom mówię – nie!”
Laureaci konkursu :
I miejsce – Agata Członka kl. VI SP im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
II miejsce – Ewelina Gawłowska kl. VI SP w Parzniewicach
III miejsce – Martyna Królikowska kl. VI SP w Krzyżanowie
Wyróżnienie: Zuzanna Zapała kl. V SP im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie

III grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum:

1. „Dopalacze mogą Cię wypalić”. Rozprawka.
2. „Alkohol a samotność człowieka w dzisiejszych czasach”.
Laureaci konkursu:
I miejsce – Natalia Łuczyńska kl. Ia Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie
II miejsce – Julia Stawicka kl. IIa Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 1939 r. w Woli Krzysztoporskiej
III miejsce – Jolanta Pielużek kl. IIIb Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 1939 r. w Woli Krzysztoporskiej
Wyróżnienie – Klaudia Cieślak kl. IIIc Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 1939 r. w Woli Krzysztoporskiej

Na zakończenie, dla wszystkich uczestników spotkania, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie przygotowali program profilaktyczny pt. „Pięknie żyć”, w którym wykorzystano fragmenty prac literackich ze szkolnego etapu konkursu profilaktycznego (przyg. p. Aleksandra Czerwińska p. Paweł Filipek).

Laureatom gratulujemy, a wszystkich pozostałych zapraszamy do udziału w Konkursie w roku następnym!