Połączyła nas biało-czerwona flaga

W poniedziałek w dniu 11 listopada odbyły się w Woli Krzysztoporskiej podniosłe uroczystości poświęcone 101 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury.

Narodowe Święta Niepodległości 2019 rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele w Woli Krzysztoporskiej, której przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz tej parafii ksiądz kanonik Andrzej Gruca.

Następnie niepodległościowy korowód licznie zgromadzonych uczestników skierował się w stronę Urzędu Gminy . Korowód prowadzony przez orkiestrę dętą z Gomulina składał się z pocztów sztandarowych z 15 jednostek OSP, pocztów ze szkół podstawowych w Woli Krzysztoporskiej i Bujnach oraz ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Piotrkowa i Gorzkowic.

Tuż za pocztami sztandarowymi niosąc długą biało-czerwoną flagę podążali licznie zgromadzeni, kolejni uczestnicy korowodu, czyli: kombatanci, księża, samorządowcy, harcerze z 8 i 13 drużyny, przedstawiciele służb mundurowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, sportowcy, młodzież szkolna, przedstawiciele sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie oraz mieszkańcy i sympatycy naszej gminy, dla których ważne są patriotyczne wartości.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego przy Urzędzie Gminy zostały złożone kwiaty u stóp obelisku z tablicą upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości.

Następnie korowód przemaszerował do Gminnego Ośrodka Kultury. Po powitaniu przez dyrektora GOK wymowne w swej treści przemówienie wygłosił wójt gminy pan Roman Drozdek. Oto istotny fragment tej wypowiedzi:

Dzisiaj pamiętamy o wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania i utrwalenia Niepodległości – o Piłsudskim i Dmowskim, Paderewskim, Korfantym, Witosie i Daszyńskim. Niezależnie od dalszych losów, wszyscy oni dołożyli swój wysiłek i trud dla Niepodległej, ale na pierwszym miejscu składajmy hołd tym, którzy na frontach I wojny światowej przelewali za Ojczyznę własną krew. Pamiętajmy o Żołnierzu Polskim! Świętując, pochylamy przed nim dzisiaj głowę! Bo to właśnie on był nośnikiem naszych polskich marzeń i on rzucił swoje życie na stos, byśmy żyli w Niepodległej. Rzucił swoje życie na stos – żołnierz Polski z własnej woli, bez przymusu podjął się służby bo tak kazało mu sumienie, wychowanie, tradycja, obowiązek Polaka wobec Ojczyzny. Czynił to bo posiadał w sobie prawego ducha polskości opartego na prawdzie, dobru, miłości do Boga i człowieka – posiadał prawego ducha jako najwłaściwszą naturalną miarę człowieczeństwa, rodziny, narodu, prawa, kultury, państwa, gospodarki, nauki i kościoła świętego w aspekcie ludzkim”.

Po części oficjalnej w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej zebrani widzowie mogli przeżyć muzyczną ucztę słuchając bardzo uzdolnionej solistki Teatru Muzycznego w Poznaniu pochodzącej w miejscowości Mąkolice pani Anny Lasoty z zespołem.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Anna Otwinowska ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej wraz z panem wójtem i przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzata Gniewaszewską wręczyli puchary dla zwycięzców VII Biegu Niepodległości.

Cześć i chwała bohaterom!

(materiały: GOK Wola Krzysztoporska, fot. Błażej Ligęza)