Pomaszerowali, by pamiętać

Po raz kolejny młodzież z terenu gminy Wola Krzysztoporska pomaszerowała na Góry Borowskie. Wszystko po to, by pamiętać o bohaterach, którzy w 1939 r. oddali tu życie w obronie ojczyzny.

W rajdzie, który odbył się 16 września, wzięły udział 83 osoby. Byli to uczniowie szkół podstawowych z Krzyżanowa, Bogdanowa i Woli Krzysztoporskiej wraz z opiekunami.
– Rajd jest imprezą cykliczną, łączącą pokolenia i integrującą społeczność lokalną wokół wartości patriotycznych i ogólnoludzkich – mówią jego organizatorki: Beata Wieczorek i Grażyna Pielużek. – Rajd obejmuje wiele aspektów, m.in.: edukację patriotyczną (uczczenie pamięci bohaterów walk o Góry Borowskie we wrześniu 1939 r.), edukację regionalną (zapoznanie się z historią regionu, wspieranie patriotyzmu lokalnego), edukację zdrowotną (propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego spędzania czasu wolnego).
Uczestnicy rajdu mieli też okazję wysłuchać prelekcji dotyczących obrony Gór Borowskich, które wygłosili: Szymon Cecotka (miłośnik lokalnej historii) i historyk Edyta Michalak.
– Dziękujemy opiekunom grup: Agnieszce Warzyńskiej, Joannie Sali, Marcie Ambrozik, Katarzynie Michalak, Marii Bartłomiejczyk i Edycie Michalak oraz Bistro Llama z Woli Krzysztoporskiej za przygotowanie poczęstunku na mecie rajdu, a także pani Marysi Galuś – dodają organizatorki.