Pomnik na Górach Borowskich odnowiony

Pomnik na Górach Borowskich po renowacji - obok wójt gminy Wola Krzysztoporka

W styczniu 2023 r. zakończyła się renowacja pomnika Obrońców Gór Borowskich i terenu wokół niego. Powstały w Borowej (gmina Wola Krzysztoporska) w 1972 roku monument zyskał nowy blask. Poprawiły się też warunki do organizowania uroczystości upamiętniających bohaterską obronę Gór Borowskich we wrześniu 1939 r.

Prace podzielono na dwie części. Pierwsza zakładała remont stalowej części pomnika polegający na czyszczeniu konstrukcji stalowej, jej uzupełnieniu i malowaniu, a także remont cokołu i utwardzenia pomnika oraz remont ołtarza i krzyża wraz z utwardzeniem terenu wokół nich. Marmurowe płyty przy pomniku zostały wymienione na granitowe. Wykonano też nową nakrywę cokołu pomnika z płyt granitowych. Betonowy ołtarz wymieniono na granitowy, odnowiono krzyż, a utwardzenie terenu wokół ołtarza i krzyża zrobiono z kostki granitowej lub płyt granitowych.
Druga część dotyczyła wykonania utwardzenia z kostki brukowej w poziomie (dla kolumny wojskowej przybywającej na uroczystości wrześniowe) oraz wykonania schodkowego utwardzenia z kostki brukowej po obu stronach pomnika (dla przybywających delegacji).
Remont zakończył się w styczniu i po uwzględnieniu prac dodatkowych i uzupełniających, jakie pojawiły się podczas realizacji zadania, zamknął się kwotą 395.600 zł. Jego koszt w całości pokryty został z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.
Odnowienie pomnika i zagospodarowanie otwartej przestrzeni przed nim poprawił estetykę i podkreśliło prestiż tego ważnego dla gminy i regionu miejsca pamięci.

Fot. UG Wola Krzysztoporska