Pomoc dla powiatu piotrkowskiego

mapa_powiatGmina Wola Krzysztoporska systematycznie udziela pomocy Powiatowi Piotrkowskiemu na realizację jego zadań.

W okresie ostatnich 10 lat Powiat na różne zadania otrzymał od Gminy prawie 2 miliony złotych pomocy.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań Powiatu Piotrkowskiego i kwot jakie Gmina Wola Krzysztoporska na ich realizację przeznaczyła.

Rok udzielenia pomocy Kwota udzielonej pomocy Cel udzielonej Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Tryb. pomocy

2005

104 277,00 zł Budowa chodników przy drogach powiatowych

2006

106 703,40 zł Budowa drogi powiatowej Piekary – Oprzężów

2006

115 083,85 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych

2007

9 164,08 zł Przebudowa drogi powiatowej Jeżow – Rozprza -Lubień – Bilska Wola wykonanie projektu

2007

126 189,26 zł Budowa drogi powiatowej Miłaków – Mokracz

2007

106 614,87 zł Budowa drogi powiatowej w Stradzewie – etap I podbudowa

2009

70 000,00 zł Budowa drogi powiatowej Parzniewice – Bukowa – etap I podbudowa

2010

98 947,84 zł Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowosci Bujny – etap I

2010

125 974,76 zł Budowa drogi powiatowej w Stradzewie – etap II asfalt

2011

221 393,20 zł

Budowa chodnika w miejscowosci Bujny – etap II

2013

151 101,01 zł Budowa drogi powiatowej Parzniewice – Bukowa – etap II asfalt

2014

14 000,00 zł Wykonanie odwodnienia drogi w Oprzężowie – dokumentacja

2015

509 991,86 zł Przebudowa drogi powiatowej Jeżow – Rozprza – Lubień – Bilska Wola roboty budowlane

2015

80 000,00 zł Wykonanie odwodnienia drogi w Oprzężowie – roboty budowlane

Razem

1 839 441,13 zł