Pomoc suszowa: nabór wniosków do 16 listopada

Jak informuje piotrkowskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.

Przypomnienie dotyczy tych, którzy mają już protokoły oszacowania strat, ale nie złożyli jeszcze wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi wydłużyło termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową do 16 listopada.
Do 25 października Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 640 mln rekompensat z tego tytułu. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że w przypadku wyczerpania planowanej na 1,5 mld zł puli środków na pomoc suszową, zostanie ona zwiększona.
Do 25 października do ARiMR wpłynęło ponad 266 tys. wniosków na kwotę blisko 1,68 mld zł. Na konta rolników przelano łącznie ok. 640 mln zł. Z kolei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła 3,9 mln zł.
Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
W przypadku rolników z gminy Wola Krzysztoporska jest to:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe
Wronia 65
97-300 Piotrków Trybunalski