Pompy ciepła – uczestnicy projektu proszeni są o aktualizację danych!

Zadeklarowałeś w 2016 r. chęć uczestnictwa w projekcie dotyczącym zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła? Jeśli coś zmieniło się w danych, które podałeś, koniecznie powiadom o tym Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej do 15 maja br.!

Jeśli np. zmieniło się prawo własności w stosunku do nieruchomości, na której montowana ma być pompa ciepła lub jakiekolwiek dane, które zgłoszone były w deklaracji udziału w projekcie, wnioskodawcy muszą koniecznie powiadomić o tym Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej i złożyć pisemną korektę. Trzeba to zrobić do 15 maja tego roku!

Kontakt:
Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
ul. Kościuszki 5
Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji
pok. 13
tel. 44-616-39-78

Aktualne informacje są konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich. Ponieważ jednak w ubiegłym roku Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu, w którym wzięto by pod uwagę powietrzne pompy ciepła, ewentualny termin realizacji projektu przesunie się na lata 2018 – 2019.

Chcemy jednak uspokoić zainteresowanych. Jesteśmy przygotowani i wciąż chcemy realizować ten projekt. Warunki są tylko dwa – po pierwsze Urząd Marszałkowski w Łodzi musi ogłosić konkurs na dofinansowanie, w którym uwzględnione będzie takie źródło, jakim są powietrzne pompy ciepła (nieoficjalnie wiadomo, że taki konkurs ma być rozpisany w IV kwartale 2017 roku), po drugie – nasz projekt musi być na tyle dobrze oceniony, by uzyskać wsparcie środkami unijnymi. Tylko takie rozwiązanie (przy wsparciu środkami gminy) daje możliwość zminimalizowania kosztów po stronie mieszkańców do ok. 20% wartości inwestycji.
Przypomnijmy, że w ramach projektu będą montowane powietrzne pompy ciepła o mocach około 3 kW tylko dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz około 13 kW dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania instalacji c.o.

O wszelkich rozstrzygnięciach dotyczących projektu będziemy na bieżąco powiadamiać poprzez stronę internetową gminy i wszelkimi kanałami dystrybucji informacji.
Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy więc jeszcze o odrobinę cierpliwości i trzymanie kciuków, by projekt mógł dojść do skutku.