Ponad 130 ton azbestu mniej

Zdrowiej i bezpieczniej jest na terenie gminy Wola Krzysztoporska. O ile zdrowiej? O 130,983 ton rakotwórczego azbestu, który dzięki działaniom Urzędu Gminy został usunięty z naszego terenu. I to całkiem bezpłatnie dla mieszkańców!

Gmina Wola Krzysztoporska w 2019 roku otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tym roku mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie pozbyć się szkodliwego azbestu ze swoich posesji (ogółem w odpowiedzi na nabór wpłynęło 53 wnioski).
Po przeprowadzeniu procedury o udzieleniu zamówienia, podpisano umowę z wykonawcą zadania – Revol Sp. z o.o. sp.k, ul. Senatorska 21/30-31 93-192 Łódź.
Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objęte zostały 53 nieruchomości, odpady niebezpieczne zawierające azbest zostały odebrane z wszystkich nieruchomości w ilości 130,983 Mg.
Wartość zadania wyniosła 50.501,81 zł (kwota brutto), z czego dotację na dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowiła kwota 42.084,00 zł (kwota netto), a wkład gminy Wola Krzysztoporska – 4.676,93 zł (kwota netto).
Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem realizacji całego zadania jest pewność, że tzw. „eternit” trafił z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko i został unieszkodliwiony. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, jak i dla środowiska naturalnego.

www.zainwestujwekologie.pl