Ponad 144 tony azbestu zniknęły z terenu gminy!

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, do końca kwietnia mieszkańcy naszej gminy mogli składać wnioski o bezpłatne usunięcie szkodliwego azbestu z ich posesji. W tym czasie wpłynęło ich 45.

Gmina Wola Krzysztoporska ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska” została podpisana 15 września 2015 roku.
Natomiast 26 sierpnia 2015 roku, po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia, podpisano umowę z wykonawcą zadania – GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski, ul. Szybka 30, 88-200 Radziejów.
Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem zostało objętych 45 nieruchomości, z których odebrano 144,272 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Wartość zadania wyniosła 38 953,44 zł, z czego dotację na dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowiła kwota 18 457,06 zł (w tym środki udostępnione przez NFOŚiGW 9 321,00 zł i środki własne WFOŚiGW 9 136,06 zł), a wkład gminy Wola Krzysztoporska – 20 496,38 zł.
Realizacja przedmiotowego zadania z pewnością spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem realizacji całego zadania jest pewność, że tzw. „eternit” trafił z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko i został unieszkodliwiony. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, jak i dla środowiska naturalnego.

www.zainwestujwekologie.pl