Ponad 8,5 mln na inwestycje!

Gmina Wola Krzysztoporska ma już budżet na 2019 r. Rada Gminy uchwaliła go jednogłośnie 28 grudnia 2018 r.

W budżecie gminy Wola Krzysztoporska na rok 2019 dochody wyniosą 55.372.061,04 zł, a wydatki 56.088.709,04 zł. Wśród wydatków najbardziej interesujące są zwykle te majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje. Ma ich być w tym roku za kwotę 8.641.557,85 zł (czyli 15,41% wszystkich wydatków). Jakie będą te najważniejsze? Prawie 1,5 mln zł trafi na gminne drogi. Kontynuowana będzie też jedna z największych inwestycji w historii gminy, czyli budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (etap IV). Dalszego ciągu doczekają się prace przy przebudowie dwóch domów ludowych – w Mąkolicach i Blizinie, a także przy rewitalizacji centrum Bogdanowa. Ważnym, nowym projektem będzie rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej. Ale mieszkańców gminy cieszyć też będą te mniejsze projekty, jak chociażby budowa obwodów oświetleniowych, modernizacja Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach czy budowa parkingów w Woli Rokszyckiej czy Majkowie Dużym. Oto szczegóły:

Inwestycje 2019:

– Budowa dróg i placów gminnych – 1.469.748 zł
– Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV – 1.301.621 zł
– Rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów – 1.130.000 zł
– Rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej – 1.102.188 zł
– Przebudowa Domu Ludowego w Blizinie – 800.000 zł
– Przebudowa Domu Ludowego w Mąkolicach – 750.000 zł
– Budowa obwodów oświetlenia ulicznego – 375.000 zł
– Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach – 250.000 zł
– Zakup koparki dla Referatu Wodociągów i Kanalizacji – 250.000 zł
– Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – 245.000 zł
– Koncepcja przebudowy i budowy drogi gminnej Glina – Piotrków Trybunalski – 220.000 zł
– Zakup działek – 200.000 zł
– Budowa parkingu przy Domu Ludowym w Woli Rokszyckiej – 150.000 zł
– Budowa parkingu przy Domu Ludowym w Majkowie Dużym – 90.000 zł
– Rozbudowa i wymiana wodociągu Siomki – Krzyżanów – Glina – 75.000 zł
– Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Wola Krzysztoporska – projekty – 40.000 zł
– Zakup i montaż pieca w Domu Ludowym w Mzurkach – 35.000 zł
– Budowa parkingu w miejscowości Bogdanów – projekt – 25.000 zł
– Rozbudowa garażu OSP Gomulin – 25.000 zł
– Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowie – projekt – 25.000 zł
– Modernizacja Domu Ludowego w Jeżowie – 20.000 zł
– Budowa szamba – Szkoła Podstawowa w Parzniewicach – 20.000 zł
– Zakup i montaż syreny alarmowej dla OSP Jeżów – 15.000 zł
– Budowa szamba przy Domu Ludowym w Gomulinie – 15.000 zł
– Zakup kserokopiarki – Referat Podatków i Opłat – 13.000 zł

Tyle, jeśli chodzi o inwestycje. Ale przypomnieć wypada, że sporą część budżetu tworzą inne wydatki.
Tradycyjnie jedną z największych stanowią te związane z oświatą. Tu planowane wydatki wynoszą 18.986.900 zł, tj. 33,85% wielkości budżetu. I tylko część z nich pokryta zostanie subwencją oświatową w kwocie 11.734.460 zł i planowaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (382.230 zł). Pozostałe zadania (m.in. w zakresie dowożenia uczniów, utrzymania przedszkoli) i różnica pomiędzy wydatkami a dotacją na oświatę pokryte być muszą ze środków własnych gminy, a jest to niebagatelna kwota ponad 6,8 mln zł.
Niemal 22% wydatków trafi do rodzin (m.in. w postaci świadczeń wychowawczych i rodzinnych), a prawie 4% skierowane zostanie na pomoc społeczną.
W roku 2019 spłacimy też ponad 3 mln długu.

Skarbnik gminy Wiesław Jagiełło

Wiesław Jagiełło, skarbnik gminy Wola Krzysztoporska
Budżet nigdy nie zaspokaja wszystkich potrzeb mieszkańców, ale w roku 2019 postaramy się zmienić na lepsze jakiś fragment naszej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych elementów są oczywiście inwestycje, których wykaz przedstawiamy. Ale gmina to nie tylko inwestycje – to utrzymanie szkół, urzędu, GOPS-u i dziesiątki różnego rodzaju wydatków. Trzeba też dodać, że budżet w tym momencie ma taki kształt, ale przed nami cały rok i jeśli pojawią się jakieś pieniądze, to może nie zasadniczo, ale w pewnych fragmentach będziemy go zmieniać.

 

Wójt gminy Roman Drozdek

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska
Wbrew obiegowym opiniom nie jesteśmy bogatą gminą, musimy więc na każdym kroku oszczędzać, dbając o to, by wydatki bieżące były jak najniższe i starać się kumulować pieniądze na inwestycje, bo inwestycje to rozwój. Budżet na 2019 r. jest w miarę rozwojowy. Chcielibyśmy oczywiście mieć na inwestycje takie pieniądze jak w ubiegłym roku (ok. 24 mln), ale i w tym udało się z dochodów własnych i środków zewnętrznych (park w Woli Krzysztoporskiej) uzyskać kwotę 8,6 mln zł. A inwestycji jest dokładnie 25 i można powiedzieć, że ten budżet jest konsekwencją tego z roku 2018. Kontynuujemy inwestycje rozpoczęte w 2018 r., a nawet 2017 r. Ale będziemy go w trakcie roku chcieli powiększać. Możliwe źródła zmian są dwa – kwestia odzyskania podatku VAT i różnego rodzaju źródła zewnętrzne. Będziemy się starali pozyskać z nich pieniądze, bo mamy świadomość, że przy pomocy wyłącznie własnych środków tego wysokiego tempa rozwojowego nie utrzymamy. Gdy tylko pojawi się jakaś okazja, czy też w wyniku przetargów powstaną oszczędności – natychmiast będziemy się starali zwiększyć zakres inwestycji. W tym roku – jak zwykle na początku kadencji, będziemy się też starali „zrzucić” zadłużenie, by przygotować się do kolejnych projektów.