W poniedziałek sesja nadzwyczajna

Zmiany w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej” i „Strategii Rozwoju Gminy” oraz korekta kategorii niektórych dróg to główne punkty sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska, którą zwołano na 4 kwietnia 2016 roku (poniedziałek).

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5), a w proponowanym porządku posiedzenia znalazły się:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska na 2015-2020”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2015-2020”.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie obrad.