Posłanki z Gomulina w sejmie

Posłanki XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie Patrycja Marczak i Angelika Malicka, uczennice klasy III a oddziałów gimnazjalnych, zostały posłankami XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

SDiM to ogólnopolski projekt organizowany przez Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej i ośrodek Rozwoju Edukacji. W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i udziałem w niej posłów Sejmu II Rzeczypospolitej temat przewodni tegorocznego zadania konkursowego brzmiał: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. W ramach konkursu trzeba było w sposób trwały upamiętnić losy i działalność posła sprawującego mandat w l. 1918 – 1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Dziewczynki na bohatera swojego projektu wybrały Aleksandra Bogusławskiego. Ich praca została bardzo wysoko oceniona przez Komisję Konkursową (II miejsce w woj. łódzkim) i zagwarantowała im tytuł laureatów konkursu i miejsce wśród 26 młodych posłów reprezentujących województwo łódzkie podczas XXV sesji SDiM, co stanowiło główną nagrodę.
1 czerwca 2019 r. Patrycja i Angelika wzięły udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Tak relacjonują to wydarzenie:
– O godz. 10.00 obrady sejmu otworzył marszałek Marek Kuchciński, przekazując prowadzenie młodym marszałkom. A byli to: Aleksandra Bida, Piotr Polakowski i Michał Warzecha. W obradach uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Stanisław Zubek, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Polskiej Piotr Wasilewski. Posiedzenie rozpoczęły przemówienia gości, następnie zadawaliśmy pytania do Ministra Edukacji Narodowej. W dalszej części dyskutowaliśmy nad projektem uchwały XXV sesji. Dyskusja momentami była bardzo ożywiona, wymienialiśmy poglądy na temat stanu gospodarczego i politycznego naszego kraju, porównywaliśmy go z czasami II RP.
Najciekawszym momentem była ostatnia część obrad – czytanie poprawek do projektowanej uchwały i poddanie ich pod głosowanie. Przyjęta uchwała została w całości przegłosowana przez nas, młodych posłów.
Obrady XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży były dla nas niezapomnianą przygodą. Mogłyśmy zobaczyć jak sejm wygląda „od kuchni”, poczuć się jak prawdziwi parlamentarzyści. Z pewnością będziemy to miło wspominać.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!