Posłowie spotkali się z samorządowcami w Woli Krzysztoporskiej

Posłowie z sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obradowali w środę (17 maja) w Woli Krzysztoporskiej. W wyjazdowym posiedzeniu Komisji wzięli udział m.in. parlamentarzyści z naszego regionu: Anna Milczanowska, Dorota Rutkowska i Grzegorz Wojciechowski.

Jak skutecznie podnosić poziom życia mieszkańców, realizując inwestycje – nad tym zastanawiali się posłowie wraz z samorządowcami podczas posiedzenia, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
– Raz na pół roku wyjeżdżamy w teren i staramy się odwiedzać różne gminy i miejscowości, by na miejscu, u praktyków konfrontować, jak wygląda realizacja tworzonego przez nas prawa, a jednocześnie wysłuchać, jakie są uwagi i wyciągać z tego wnioski – mówił poseł Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji. Przypomniał też, że trwają dyskusje nad tym, by poszerzyć kompetencje gmin. – Największą bolączką są moim zdaniem braki w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, bo tyle samorządu, ile pieniędzy. A to gminy mają największy potencjał – mają własność, źródła podatków i już dziś jest dyskusja, czy nie powinny partycypować w dochodach z VAT-u, akcyzy i czy jednocześnie nie powinniśmy szukać już dziś nowych źródeł finansowania inwestycji gminnych, zakładając, że kiedyś skończy się perspektywa unijna – dodał poseł Maciejewski.

Punktem wyjścia do dyskusji był przykład gminy Wola Krzysztoporska, a o inwestycjach realizowanych na jej terenie opowiadał posłom wójt Roman Drozdek. – Cieszymy się, że posłowie postanowili obradować właśnie tutaj. To duże wyróżnienie, przy okazji możemy pochwalić się tym, co udało nam się już wykonać. W pierwszej kolejności należy realizować inwestycje, które mają bezpośredni wpływ na poprawę kondycji budżetu. My stawiamy na sześć filarów: edukację, kapitał ludzki, kulturę, kanalizację, infrastrukturę drogową i gospodarkę przestrzenną. Ten schemat się sprawdza, ponieważ dochody, a dzięki temu również wydatki na inwestycje wciąż rosną. W 2002 roku dochód wynosił 1,5 miliona złotych, a w tym roku już 50 milionów złotych i tendencja – powiedział Roman Drozdek wójt gminy Wola Krzysztoporska, który przy okazji zwrócił też uwagę na problemy, z którymi borykają się samorządy. A te najbardziej dotkliwe to: zbyt niska subwencja oświatowa, zbyt skomplikowane i nieprzystające do warunków gmin wiejskich kryteria dotyczące pozyskiwania dotacji na infrastrukturę drogową czy kanalizację, a także stan powiatowej infrastruktury drogowej na terenie gminy.
W posiedzeniu uczestniczyli również włodarze gmin powiatu piotrkowskiego, którzy mieli okazję zgłosić własne uwagi. Obecni byli także radni gminy Wola Krzysztoporska i wszyscy, którzy „na żywo” zobaczyć chcieli, jak wygląda praca parlamentarzystów.
Po zakończeniu posiedzenia posłowie obejrzeli kompleks edukacyjno-sportowy w Gomulinie.