Poświąteczna sesja Rady Gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska w tym roku odbędzie się 28 grudnia (czwartek).

XXXVI sesja Rady Gminy rozpocznie się o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w I półroczu 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie obrad.