Powszechny Spis Rolny – zostało już niewiele czasu!

Plakat z zapisem "Dzwoni rachmistrz - sprawdź z jakiego numeru"

Powszechny Spis Rolny odbywa się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zostało więc już niewiele czasu, by wypełnić ten obowiązek.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość udzielenia informacji o gospodarstwach rolnych przez:

– samospis na stronach internetowych GUS (stat.gov.pl) i stronie spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)

– telefonicznie dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99

– z użytkownikami gospodarstw rolnych kontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska na 31 października spisanych zostało ok. 60% gospodarstw rolnych, natomiast do końca spisu pozostało już niewiele czasu. Dlatego prosimy o potraktowanie kontaktujących się z Państwem rachmistrzów poważnie.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego przez rachmistrza.

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 respondent ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu.

Od 16 września do 30 listopada rachmistrzowie spisowi realizują wywiady telefoniczne. Rachmistrz może dzwonić z numerów 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jednocześnie, aby usprawnić przebieg spisu i wesprzeć Państwa w wypełnieniu obowiązku spisowego, w poszczególnych województwach rachmistrzowie kontaktują się z Państwem również z numerów telefonów komórkowych rozpoczynających się od cyfr 571.

Jeżeli respondent odmawia podania informacji rachmistrzowi, wówczas taka odmowa będzie zaznaczana w systemie, nawet jeśli deklaruje samospis w terminie późniejszym.

Odmowa zostaje zarejestrowana w systemie zbierania danych i w przypadku niedokonania samospisu skutkować będzie podjęciem kroków prawnych przewidzianych w ustawie.

Możliwe sankcje prawne:

  • art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z treścią którego „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”, oraz
  • art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z którym „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.

Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny posługuje się identyfikatorem rachmistrza spisowego. Identyfikator stanowi jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić:

  • na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99
  • w aplikacji dostępnej pod adresem: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
  • w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska pod nr telefonu: 44 61 63 982