Pracownicy GOPS w Woli Krzysztoporskiej pomagają nie tylko służbowo, ale i prywatnie

Dary spakowane na przyczepkę

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej nie tylko służbowo zaangażowani są w sprawy związane z pomocą dla osób opuszczających Ukrainę, ale również prywatnie zorganizowali zbiórkę na rzecz tych, którzy przybyli do gminy Wola Krzysztoporska.

Dary spakowane na przyczepkęWszyscy pracownicy GOPS za zebrane wśród siebie pieniądze kupili środki czystości, środki opatrunkowe i higieniczne oraz produkty żywnościowe. – Ponadto pozyskaliśmy pomoc rzeczową od osób prywatnych, a także od lokalnych przedsiębiorców. Wszystkie dary zebrane przez nas trafiły do gminnego magazynu mieszczącego się w Rokszycach, z którego w dalszym etapie będą dystrybuowane do potrzebujących przybyszy z Ukrainy – mówi kierownik GOPS Małgorzata Walas. – Dla nas pracowników pomocy społecznej szczególnie bliski jest temat pomagania drugiemu człowiekowi, zadania pomocowe są bowiem wpisane w nasze codzienne obowiązki określone statutowo w działalność Ośrodka. Na co dzień spotykamy się z sytuacjami kryzysowymi, dlatego i w obecnej sytuacji kryzysu nie tylko ukraińskiego, ale i globalnego nie możemy przejść obojętnie wobec tych potrzeb. Nasza praca to pewnego rodzaju misja i służba na rzecz potrzebujących. Stąd nasza wspólna decyzja, że nie tylko służbowo, ale i prywatnie chcemy włączyć się w akcje pomocy i wsparcia osób, które znalazły się w traumatycznej sytuacji związanej z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Podziękowania składamy również wszystkim darczyńcom (osobom prywatnym i lokalnym przedsiębiorcom), którzy dołączyli do wspólnej akcji zbierania darów, a także panom sołtysom, dzięki którym udało się przetransportować rzeczy zgromadzone w siedzibie GOPS do gminnego magazynu w Rokszycach – dodaje – z wyrazami uznania dla wszystkich pomagających – kierownik GOPS Małgorzata Walas.