IMG_4313

IMG_4313

Jan Kopeć, prezes ZKP Łucja Mirowska-Kopeć, Kamila Kaczorowska, Marcin Pawlikowski