Masz problem? Skorzystaj z pomocy specjalistów!

Kilkadziesiąt osób dotkniętych alkoholizmem czy przemocą skorzystało w tym roku z porad oferowanych w punkcie konsultacyjnym w Woli Krzysztoporskiej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Ponad 60 rodzajów chorób (nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, niektóre typy nowotworów, zaburzenia psychiczne) i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Nadużywanie alkoholu jest przyczyną uszkodzeń ciała i śmierci w wyniku wypadków, przemocy, zatruć.
W ostatnich latach rośnie spożycie napojów alkoholowych.
Aby uniknąć problemów wynikających ze spożywania alkoholu należy:
– świadomie kontrolować ilość, częstotliwość i efekty spożywania alkoholu;
– słuchać informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę;
– nie bagatelizować własnych, negatywnych doświadczeń (choćby jednostkowych) związanych z nadużywaniem alkoholu i wynikających z tego konsekwencji;
– nie zwlekać z zasięgnięciem porady u specjalisty w sytuacji, gdy picie zaczyna pociągać za sobą poważne konsekwencje.

Jeśli w rodzinie pojawia się problem alkoholizmu czy przemocy (często związanej właśnie z obecnością alkoholu), warto jak najszybciej reagować i zwrócić się po pomoc do specjalistów.
W Woli Krzysztoporskiej Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Południowa 2, pok. nr 16 (wejście od strony parkingu).
Dwa razy w tygodniu przyjmuje tu psychoterapeuta terapii uzależnień – Agata Dzwonek.
Punkt Konsultacyjny zajmuje się głównie motywowaniem do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu, zachęca również do skorzystania z pomocy terapeutycznej bliskich członków osób uzależnionych od alkoholu, tj. małżonków, rodziców czy dzieci.
Od lutego do września z Punktu Terapeutycznego korzystało 55 osób (45 mężczyzn, 10 kobiet), z czego:
– 50 osób to osoby z problemem alkoholowym (23 osoby mają założoną „Niebieską Kartę”);
– 5 osób współuzależnionych (2 kobiety doznające przemocy w rodzinie).
Ogółem udzielono 279 porad terapeutycznych (średnio 3 – 6 osób w każdym dniu).

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego porad udzielał także psycholog – Łukasz Pasek (praca głównie ze sprawcami oraz ofiarami przemocy w rodzinie).
Psycholog przyjmował raz w miesiącu po 3 godziny. Z jego porad skorzystało 18 osób (spotkania jednorazowe oraz kilkukrotne), z czego:
– 2 osoby podejrzane o stosowanie przemocy;
– 16 osób to ofiary przemocy.

Masz problem z piciem alkoholu, pijesz za dużo
lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, narkotyków/dopalaczy lub jest ofiarą/sprawcą przemocy?

Nie uciekaj! Poszukaj pomocy w jego rozwiązaniu!

Zgłoś się do

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

uzyskasz

bezpłatną pomoc psychologiczną oraz terapeutyczną

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

 

SIEDZIBA: Gminny Ośrodek Kultury

ul. Południowa 2, pok. nr 16

(wejście od strony parkingu)

 

Punkt Terapeutyczny czynny

w poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00

i w czwartki w godz. 10.00 – 12.00

 

Punkt Psychologiczny czynny

drugi czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 19.00

Zapisy do psychologa pod nr tel. 691-200-865

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!!!